Культурні реалії як когезійні маркери літературного комунікативного тексту (у структурі роману-фентезі «Гаррі Поттер і філософський камінь» Дж. Роулінг)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.7-15

Ключові слова:

категорія зв’язності, художній текст, культурні реалії, когезійні маркери, британська культура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань лінгвістики тексту із висвітленням провідних підходів (структурно-граматичний, семантичний, соціокомунікативний (прагматичний), cинергетичний) у вивченні текстового цілого, його рівнів, одиниць, категорій. Пропонується трактування тексту як рівневого горизонтально й вертикально змістово-функціонального цілого, що інтегрує у собі сегментовані текстові одиниці – надфразні єдності, формальна, семантична та комунікативна структура яких забезпечувана мовними засобами репрезентації категорії зв’язності (у корелятивному співвідношенні із категоріями континууму, цілісності та членованості), зумовленими ідейною інтенцією автора, що закодована в тексті. Одночасно із дослідженням структурно-семантичної наповненості тексту, забезпечуваної мовними засобами реалізації категорії зв’язності у рамах надфразної єдності (сукупності останніх), зреалізовано спробу ідентифікувати художній твір як культурну знакову систему, яка відбиває менталітет, культурні цінності, походження, психічні чинники, соціальну реальність, досвід, образи, звуки, об’єкти та практики її автора, які постають лінгвістично формалізованими виявами категорії зв’язності у змісті текстового повідомлення. Літературний текст обгрунтовується як культурний дискурс із властивими йому поняттями, знаками та кодами, зашифрованими автором у художньому творі, значення яких видобуваються читачем у взаємодії із текстом у процесі його інтерпретації. Метою аналізу постає спроба простежити культурні реалії та їхню роль у граматичній зв’язності та комунікативній організації художньотекстового дискурсу. Матеріалом дослідження слугує структура роману-фентезі «Гаррі Поттер і філософський камінь» Дж. Роулінг, яка сповнена термінами британської фонової культури. Відтак, можливим видається простеження культурних реалій у структурі й змісті літературного твору, кваліфікування культурних маркерів як функціональних, інформативних та комунікативних одиниць зв’язного художнього цілого, ідентифікування культурних термінів як провідних когезійних маркерів художньотекстового дискурсу.

Посилання

Андрущенко В. О. Закономірності вияву категорійної зв’язності в горизонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. 2013. 20 с.

Загнітко A. П. Лінгвістика тексту : Теорія і практикум. Донецьк : OOO «Юго-Восток» Ltd, 2006. 289 с.

Barker C., Jane E. A. Cultural Studies : Theory and Practice. 5th edition, London : Sage Publications Inc., 2016. 722 p.

Bromhead H., Zhengdao Y. Meaning, Life and Culture : In Conversation with Anna Wierzbicka. 1st edition. ANU Press, 2020. 534 p. ISBN: 9781760463922.

Ghadessy M. Text and Context in Functional Linguistics. John Benjamins Publishing Company, 1999. 367 p. ISBN: 9789027236746.

Goalty A. Corpus Linguistics, Systemic Functional Grammar and Literary Meaning : A Critical Analysis of Harry Potter and the Philosopher’s Stone. A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies. № 46. 2008. Pp. 115–154. https://doaj.org/article/350a01ba71c04458b15930f3278026b1

Halliday M. A. K. The Notion of “Context” in Language Education / Text and Context in Functional Linguistics / Ghadessy Mohsen. John Benjamins Publishing Company, 1999. Pp. 1–24.

Mansoor S., Bari Khan A., Zuhra S., Kamran S., Arif Z. A Descriptive Study of Culture Related Terms in Translation of Harry Potter Novel from English to Urdu language. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 4, № 2, May 2016. Pp. 44–50.

Mel’cuk Igor A. Communicative Organization in Natural Language : the semantic-communicative structure of sentences. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2001. 408 p. ISBN: 9789027230607.

Pascual E. Fictive Interaction : The Conversation Frame in Thought, Language, and Discourse : Human Cognitive Processing. Vol. 47. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014. 257 p. ISBN: 9789027246639.

Patterson T., Brown S. Never Tickle a Sleeping Bookworm : How Readers Devour Harry Potter. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 27, № 6, 2009. Pp. 818–832. URL: https://doi-org.roe.idm.oclc.org/10.1108/02634500910988708

Rowling J. K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London : Bloomsbury, 2014. 332 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10