Семантичне значення фразеологізмів із числовим компонентом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.51-59

Ключові слова:

фразеологізм, семантизація, повна десемантизація, часткова десемантизація, первинна знакова функція, вторинна знакова функція, число

Анотація

Фразеологізми – це стійкі (усталені) вислови, ідіоматичні конструкції, значення яких не визначені буквально. Вони сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Іншими словами фразеологізми – це семантично пов’язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Ці значення є контекстуальними та, перш за все, переносними та образотворчими. У сучасному мовознавстві відомо кілька видів класифікацій фразеологічних одиниць. Одна з них заснована на семантичному злитті його компонентів. Метою проведеного дослідження є виявлення загальних закономірностей та особливостей семантики фразеологічних одиниць з нумерологічними компонентами «один», «два», «три», «чотири», «п’ять» у різних мовах. У статті представлено семантичні відмінності та подібності фразеологічних одиниць із нумерологічним компонентом у трьох мовах: французькій, канадській французькій та англійській. Автор цієї статті прагне виявити всі подібності та відмінності, використовуючи матеріал, зібраний із фразеологічних словників та посібників з фразеології аналізованих мов, порівнюючи розкриття окремих тем, частоту появи числових компонентів у фразеологізмах, їх види та значення відповідно до різних мовних образів світу. Під час дослідження ми використовували різні методи, включаючи: перехресне дослідження, описове дослідження, реляційне дослідження, порівняльне дослідження, описовий та пояснювальний підходи. База отриманих даних дозволяє зробити висновок, що поряд з фразеологізмами, в яких числовий компонент зберігає своє первісне значення числа, існують також фразеологізми, в яких повністю або частково демонтовано значення цього компонента, що зумовлено відображення історії, міфології, релігії та забобонів народу.

Посилання

Anna Wierzbicka. Understanding cultures through their key words. New York : Oxford University Press, 1997. P. 263–305.

Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris : Éditions du Seuil, 1972. 468 P.

Ladreyt Alexis. Les unités phraséologiques pragmatiques à fonction expressive de l’oral : une étude d’expressions évaluatives autours du motif de l’étonnement. HAL science: веб-сайт. URL: https://hal.science/hal-02158430 (date d’application: 13.02.2023)

Isabel González-Rey. La phraséologie du français. Toulouse : Presses universitaires du Mirail, coll. Interlangues, linguistique et didactique, 2002. 268 p.

Cristelle Cavalla, Dominique Legallois. Caractériser et identifier les unités phraséologiques pour leur enseignement. HAL science : веб-сайт. URL: https://hal.science/hal-03171264 (date d’application: 10.02.2023)

Dictionnaire des francophones. DDF : веб-сайт. URL: https://www.dictionnairedesfrancophones.org/ (date d’application: 12.02.2023)

Expressions avec des chiffres. SAVOUR.EUsement : веб-сайт. URL: https://savour.eu/portfolio/expressions-avec-des-chiffres/ (date d’application: 12.02.2023)

30+ English idioms with numbers. English-at-home: веб-сайт. URL: https://english-at-home.com/idioms-with-numbers/ (date d’application: 10.02.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10