Експеримент в лінгвістиці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.60-68

Ключові слова:

експеримент, мова, лінгвістика, дані, учасники, світогляд

Анотація

Стаття стосується ролі та значення експерименту в лінгвістиці. Сприйняття світу людиною значною мірою залежить від мови, яка забезпечує смисловий зв’язок між різними сферами людського існування. Мова – явище суспільне. Вона виступає як засіб спілкування, оскільки мовні одиниці усвідомлюються, кодуються та сприймаються людиною. Мова – особливе явище зі своїми таємницями. Мовні засоби створюють різноманітні світоглядні уявлення людини, що віддзеркалюються в мові за допомогою лексики. Світ у свідомості мовця відображається лінгвально та концептуально. Структура концептуальної картини світу відтворюється системою асоціативних зв’язків. Мовна картина світу формується лексичним значенням відповідних словесних понять. Мовні явища можливо досліджувати за допомогою експерименту як найпродуктивнішого методу отримання матеріалу у цьому напрямку. Мета експериментального дослідження полягає в тому, щоб дослідити, як певний елемент або елементи, незалежна змінна(и), впливають на певну поведінку чи результат, залежну змінну. Розрізняють чотири види асоціативних експериментів: парні асоціації; серійні асоціації; словесна диференціація; вільні асоціації. У проведенні експерименту є наступні етапи: формулювання гіпотези; визначення плану експерименту; залучення учасників для проведення дослідження; аналіз та інтерпретація дані. Отримані дані можна вивчати за допомогою різних методик із застосуванням цифрових носіїв. Застосування експерименту має ряд переваг: концепція активного словника передбачає оцінку ступеня володіння релевантними словами, яку, природно, можна отримати шляхом опитування середньостатистичної людини; експеримент можна використовувати, коли інші методи не дуже ефективні; легше провести експеримент, ніж аналізувати словники. Світогляд є фундаментальним поняттям, яке виражає специфіку людського буття. На його формування впливають усі види психічної діяльності людини і він відображається у мові. Результати експериментів дають змогу відтворити картину світу і виявити особливості мови. Перспектива подальших досліджень полягає у детальному вивченні значення експерименту в лінгвістичній практиці.

Посилання

Недашківська Т. Є. Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду роботи) : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 230 с.

Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента : монографія. Харьков : «РА – Каравелла», 2001. 320 с.

Akhundov A. General Linguistics. Baku : Maarif, 1988. 263 p.

Arunachalam S. Experimental Methods for Linguists. Language and Linguistics Compass, 2013. 7/4 : 221–232, 10.1111/lnc3.12021.

Blume A. A learning-efficiency explanation of structure in language. Theory and Decision, 2005. 57(3), 265–285.

King J. W., Riggs, L. A. Experimental Psychology. Vol. II. Holt, Rinehart and Winston Inc, 1972. 740 p.

Mustafayeva S. The Role of the Experiment in the Study of the Language Material. Theory and Practice in Language Studies, 2020. Vol. 10, No. 10. Pp. 1337–1342.

Vorwerg C. Experimental methods in psycholinguistics. 2012. URL : file:///C:/Users/Win7/Desktop/10.1515_9783110275681.363.pdf.

Weber R., Camerer C. Cultural conflict and merger failure: An experimental approach. Management Science, 2003. № 49. Pp. 400–415.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10