Формування соціокультурної компетентності старшокласників у процесі вивчення іноземної мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.243-254

Ключові слова:

автентичний матеріал, міжкультурна компетенція, міжкультурна комунікація, соціокультурна компетентність, комунікативна компетентність, цільова мова, цільова культура

Анотація

Методика викладання іноземної мови зараз зосереджена на особистісному розвитку. Вона покликана підготувати учнів до вільного спілкування в цільовій культурі. Для досягнення цієї мети вчителю недостатньо подавати лише мовний матеріал, тому одне з його головних завдань – навчити учнів найважливішим поведінковим і комунікативним нормам цільової культури. У статті розглядаються теоретичні засади формування соціокультурної компетенції учнів старших класів. Здійснено дефінітивний аналіз понять «компетентність» та «соціокультурна компетентність». Встановлено суперечності між різними науковцями щодо тлумачення цих термінів, а також визначення структурних компонентів соціокультурної компетентності. На нашу думку, поняття соціокультурної компетенції знаходиться на перетині країнознавчої, лінгвокраїнознавчої та соціолінгвістичної компетенцій. З’ясовано, що розвиток комунікативних навичок у старшокласників повинен здійснюватися крізь призму культурних цінностей народу-носія цільової мови. Виділено основні методи формування цієї компетентності у старшокласників. У процесі роботи над дослідженням ми виокремили такі групи методів формування соціокультурної компетенції: компаративний метод, метод драматизації та метод кейс-стаді. Ці підходи реалізуються через принципи дедукції, збалансованості, первинності, наочності, індивідуалізації, комунікативності та автентичності. Розвиток соціокультурної компетенції є складним процесом, який включає три етапи: лінгвістичний, ситуативний та інтегративний. На цих етапах педагог використовує спеціальні дослідницькі, ігрові або творчі завдання. Визначено, що автентичні матеріали відіграють ключову роль у формуванні соціокультурної компетенції старшокласників, оскільки вони є справжніми продуктами певної культури. Обґрунтовано важливість безперервного розвитку міжкультурної компетентності вчителів іноземних мов.

Посилання

Біла В. М., Дерев'янко С. А. Формування соціокультурної компетенції учнів середньої і старшої школи засобами англійської мови. Таврійський вісник освіти. 2015. № 3. С. 192–198.

Бронетко I. А. Дослідно-експериментальне навчання англомовної лінгво-соціокультури учнів старшої школи. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. № 46. С. 107–114.

Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30.

Курінна Л. В. Теоретичний аналіз сутності терміна «Соціокультурна компетентність». Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 65. С. 49–55.

Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка. 2016. № 11. С. 97–108.

Потапенко Н. В. Роль соціокультурного аспекту у навчанні англійської мови. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Філологічні науки». 2020. № 47. С. 63–70.

Пристай Г. В. Особливості формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Т. 3, № 40. С. 163–168.

Рогульська О. О., Сірик Я. С. Розвиток соціокультурної компетентності учнів старших класів на уроках англійської мови. У Світі мов і мови світу : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. студент. конф, м. Київ, 26 трав. 2023 р. 2022. С. 235–236.

Солопун Є. В. Соціокультурний аспект викладання англійської мови та його роль у практичній роботі учнів. Народна освіта. 2016. № 3. С. 58–62.

Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon : Multilingual Matters, 1997. 124 p.

Newton J. M. Intercultural communicative language teaching: implications for effective teaching and learning. Wellington : Victoria University of Wellington, 2015. 90 p.

Pylaieva T., Leshchinska A. Use of video materials in foreign language classes as a means of forming communicative competence. Humanities science current issues: interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University young scientists research papers. 2022. No. 51. P. 661–667.

Safina M. S. Formation of socio-cultural competence in foreign language teaching. Procedia. 2014. No. 136. P. 80–83.

Sun L. Culture teaching in foreign language teaching. Theory and practice in language studies. 2013. Vol. 3, no. 2. P. 371–375.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ