Особливості викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.255-263

Ключові слова:

методика викладання, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційні освітні технології, Quizlet, Kahoot, Wordwall

Анотація

Стаття є дослідженням особливостей викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання. Наголошено, що якісне володіння іноземними мовами розширює можливості та допомагає повноцінно інтегруватись у світове співтовариство, стає необхідною умовою успішної кар’єри, а дистанційне навчання є ефективним засобом для успішного опанування іноземних мов. На сьогоднішній день, питання методичного обґрунтування використання Інтернет-ресурсів у процесі дистанційного навчання, а також їх впливу на ефективну взаємодію між викладачем і студентами, а також між самими студентами стали надзвичайно актуальними. Саме тому метою статті є висвітлення актуальних питань реалізації інтерактивного навчання на заняттях іноземної мові та використанні інтерактивних платформ Quizlet, Kahoot та Wordwall. Враховуючи методику і специфіку дистанційного навчання іноземної мови, відзначено п’ять ключових переваг застосування дистанційних освітніх технологій порівняно із традиційними методами навчання іноземної мови. Резюмуючи вітчизняний досвід педагогів і дослідників, можна виділити такі найчастіше згадувані інтернет сервіси, що використовуються під час дистанційного навчання – Quizlet, Kahoot та Wordwall. Відмічено, що ефективний зворотний зв’язок, якій забезпечується інтерактивними платформами, активізує навчальну діяльність, а це і є в кінцевому підсумку метою застосування будь-яких сучасних освітніх технологій. Наголошено на тому, що сервіси Quizlet, Kahoot та Wordwall використовують ігрові елементи в рамках навчальної системи, але сама система не перетворюється в гру, і навчальний зміст не зазнає змін. Детально розглянуто конфігурацію та принципи роботи цих інтерактивних платформи. Відмічено, що раціональне і комплексне використання ігрових елементів допомагає сконцентрувати увагу студентів на вирішенні поставлених завдань для досягнення освітніх цілей, а також зменшує психологічний дискомфорт в процесі навчання. Відзначено, що сучасний вчитель за допомогою використання Інтернет-ресурсів може урізноманітнити процес навчання, підвищити його ефективність та оптимізувати процес оцінювання отриманих знань.

Посилання

Близнюк Л. М., Козак А. В., Шостак У. В. Вивчення іноземної мови в часи пандемії: криза чи шанс. Інноваційна педагогика. 2021. Вип. 38. С. 102–105.

Гладун М. А., Сабліна М. А. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва. Open Educational E-environment of modern university. 2018. № 4. С. 33–43.

Карпушина М., Шумило І. Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. 2018. № 903. С. 81–87.

Коваленко А. Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 35. Т. 3. С. 250–255.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Тарасюк А. М. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання іноземної мови у ВНЗ. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 40. С. 247–251.

Kahoot. URL: https: // kahoot. com / what-is-kahoot/ (дата звернення 23.05.2023).

Quizlet. URL: https: // quizlet. com (дата звернення 23.05.2023).

Wordwall. URL: https: //wordwall.net/uk (дата звернення 23.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ