Розвиток військової термінології в Угорщині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.16-23

Ключові слова:

термін, військова термінологія, угорська мова, періодизація військової термінології

Анотація

У статті розглянуто основні етапи становлення військової термінології в Угорщині. Військова лексика розвивалася у трьох основних напрямках – назви зброї; лексичні одиниці на позначення ведення бойових дій; назви підрозділів, їх командирів і вояків. У статті зроблено спробу виокремлення історичних періодів розвитку угорської військової термінології. Першим є дохристиянський період, коли почали з’являтись терміни на позначення зброї, вояків та їх побуту, військових дій та стратегій. Наступним – правління угорського короля Іштвана та християнізація Угорського королівства, період пов'язаний з латинізацією мови. Третій – пов’язаний з австро-турецькою війною, коли у боротьбі зі спільним ворогом угорці об’єдналися з німецьким народом, через що в угорську мову прийшло багато німецьких термінів. Наприкінці австро-турецької війни Угорщина мала торгівельні зв’язки з Венеціанською Республікою, у цей період угорська військова термінологія поповнилась лексикою італійського походження. Пізніше Османська Імперія захопила угорські землі і Угорщина потрапила під іноземну окупацію. У цей час угорська мова збагатилась лексикою османсько-турецького походження пов’язаною з військовою тактикою, стрільбою, обладунками тощо. Наступним був тривалий період правління Австро-Угорської імперії. У цей час в угорській мові з’явилось багато німецьких та французьких запозичень на позначення військової стратегії та видів зброї. У ХІХ столітті поповнення військ здійснювалася за територіальним принципом, через це кожен підрозділ мав власний військовий сленг. У період двох світових війн виникли нові військові технології та стратегії, що також мало значний вплив на угорську військову лексику. У післявоєнний період відбулися докорінні зміни у сфері ведення війни, що неминуче призвело до розширення військової термінології та введення нових термінів. Останнім періодом розвитку військової термінології, який триває і по сьогодні, є період вступу країни до НАТО та використання у професійній мові натівських стандартів.

Посилання

Коваль А. Практична стилістика сучасної української мови. Київ: Видавниче об'єднання “Вища школа”, 1987. 350 с.

Круглій О. Особливості перекладу військових термінів (на прикладі військово-промислової термінології). Світ наукових досліджень. 2022. № 12. С. 207–209.

Томіленко Л. М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 160 c.

Bakanyelv – magyar katonai zsargon a Monarchia haderejében, 2009. URL: https://www.nemfelejtjuk.blog.hu/2009/01/24/bakanyelv

Fóris Á. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó, 2005. 118 о.

Fóris Á. A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése / In: Veszelszky Á., Lengyel K. (szerk.).Tudomány, technolektus, terminológia – a tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó, 2014. О. 27–36.

Mező A. A Magyar Honvédség terminológiai fejlesztésének és harmonizációjának elvei. Összhaderőnemi Parancsnokság folyóirata, 2013. 207s.

Panajotu K. Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései. Doktori (PhD) értekezés. Budapest, 2012. 146 о.

Pásztor J. A Magyar katonai terminológia kialakulása (A hadi élet szavai Zrínyi Miklós koráig*). Hadtörténelmi Közlemények, 17. évf. 4. sz. 1970. О. 634–676 .

Richter K: České a slovenské vojenské názvosloví. československý terminologický časopis. 1962. R. 1. č. 3. S. 129–140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06