Абревіація в сучасній німецькій економічній термінології: структурний та перекладацький аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.42-51

Ключові слова:

термін, термінологія, економічний термін, абревіатура, переклад, еквівалент

Анотація

З появою сучасних технологій новий поштовх розвитку отримали й словотворчі процеси, серед яких і абревіація, адже мова повинна забезпечувати значний обмін інформацією. У пропонованій статті виокремлено та досліджено структурні типи абревіатур в сучасній німецькій економічній термінології. Встановлено, що найбільшу частку серед них становлять літерні (акроніми) – 77%, далі йдуть усічені (контрактури) – 13%. та складові – 10%. Акроніми часто поширені як «другі», скорочені варіанти назв компаній, підприємств, технічних засобів чи понять і широко функціонують в медійних текстах. Контрактури, залежно від усіченої частини слова, представлені в досліджуваній термінології ініціальними, складовими, та фінальними. Ініціальні контрактури мають ряд переваг – їх зручно поєднувати з іншими словами в єдиний композит, вони менш офіційні та зрозумілі. В процесі аналізу визначено такі способи перекладу: еквівалентний переклад, транскодування, переклад німецького економічного скорочення відповідним повним вихідним словом в українській мові, дескриптивний переклад. Найкращим варіантом для еквівалентного перекладу є наявність відповідної лексикографічно кодифікованої одиниці в українській мові. Транскодування найчастіше використовується для відтворення скорочень власних назв, назв медіа-агентств, міжнародних компаній, концернів, фірм, видавництв тощо. Дескриптивний переклад доречний тоді, коли в українській мові немає відповідних еквівалентів. Виявлено, що вибір того чи іншого способу відтворення німецьких економічних абревіатур українською мовою зумовлюють багато чинників, зокрема структура самої абревіатури. Використання скорочених еквівалентів багатокомпонентних термінів в сучасній німецькій економічній термінології зумовлене прагненням до зручності й лаконічності, що, однак, не може забезпечити вмотивованість позначення, відображення в терміні найсуттєвіших ознак поняття. Використання абревіатур доречне лише за умови їх безперешкодного розуміння як в тексті оригіналу, так і в перекладі.

Посилання

Гутиряк О. І. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Львів, 1999. 209 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця: Нова Книга, 2004. 576 с.

Колесникова І. Деякі аспекти сучасної термінологічної деривації. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. К.: КНЕУ, 2001. С. 58–60.

Кравець К. Ю. Англомовні абревіатури в контексті євроінтеграції України та способи їх перекладу українською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (84)), 2016. С. 61–64.

Куделько З. Б. Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості. Автор. дис. канд. філол. наук, Львів, 2001. 21 с.

Панько Т. І. Від терміна до системи. Львів: Вища школа, 1979. 147 с.

Турчин В. В. Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму в німецькій мові. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. Праць. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т

ім. Тараса Шевченка. Вип. 16. відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Логос, 2009. С. 472–478.

Цимбалістий І. Ю. Морфологічні ознаки іспанських усічених слів. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Вип. 16. Відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Логос, 2009. С. 520–531.

Hentschel, E. Basiswissen deutsche Wortbildung. Narr Francke Attempto Verlag. 2020. 242 S.

Kobler-Trill, D. Das Kurzwort im Deutschen: Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung. 2013. 238 S.

Koller, W., Henjum, K. B. Einführung in die Übersetzungswissenschaft (9., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Narr Francke Attempto Verlag. 2020. 409 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06