Неологізми в англійському дискурсі маркетингу: семантичні та словотвірні особливості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.61-71

Ключові слова:

маркетинговий дискурс, неологізм, семантичний, тематичні групи, словотвір

Анотація

У статті розглядаються неологізми в англомовному маркетинговому дискурсі, досліджуються їхні семантичні та словотвірні аспекти. Для аналізу відібраних даних використано низку методів, серед яких синтез та аналіз даних, вибірка мовного матеріалу, порівняльний підхід, описовий метод, компонентний аналіз та дослідження словотвірних моделей. Проаналізовано сутність маркетингового дискурсу з лінгвістичної точки зору, визначено та проаналізовано мовні інновації, що використовуються в маркетинговій комунікації, а також розглянуто словотвірні прийоми, що застосовуються в постійно мінливому англійському маркетинговому дискурсі. Подано визначення маркетингового дискурсу крізь призму лінгвістики. За семантичним критерієм відібрані 67 неологізмів було розподілено на 7 тематичних груп: бренд-менеджмент, комерція, маркетингові стратегії та тактики, інтернет-шопінг та реклама. Проаналізувавши частотність неологізмів у межах кожної тематичної групи, ми виявили, що домінує сфера комерції (33%), далі йдуть маркетингові стратегії та тактики (24%), реклама (16%), бренд-менеджмент (16%) та інтернет-шопінг (11%). У статті проаналізовано словотвірні засоби, які використовуються для творення досліджуваних неолексем, і доведено, що нові лексеми в маркетинговому дискурсі утворюються шляхом словоскладання (52%), телескопії (25%), афіксації (10%), множинних словотвірних процесів (3%), регресивної афіксації та абревіації, які становлять найменшу частку (близько 1,5% кожен). Вивчення неологізмів в англійському маркетинговому дискурсі дає цінну інформацію про динамічний перетин лінгвістичних інновацій та стратегічних комунікацій. Проведений аналіз пропонує комплексне розуміння формування, еволюції неологізмів та їх функціонування у сучасному маркетинговому дискурсі.

Посилання

Academic dictionaries and encyclopedias. URL: https://new_words.en-academic.com. (12.02.2024).

Ahmad K. Neologisms, Nonces and Word Formation. Proceedings of the 9th EURALEX Int. Congress. Munich, Germany: Universitat Stuttgart. 2000. Vol. II. Pp. 711–730. URL: https://euralex.org/publications/neologisms-nonces-and-word-formation/. (15.02.2024).

Amazon Ads. URL: https://advertising.amazon.com/library/guides/omnichannel-marketing. (12.02.2024).

Bialyk V. Word-Formation Background of Lexical Neo-Quantor Epistemology Vectors of the Development of Philological Sciences at the Modern Stage: Collective Monograph. Lviv-Toruń: Liha-Press, 2019. P. 39–56.

Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com. (12.02.2024).

Definitions of Marketing What is Marketing? – The Definition of Marketing – AMA. URL: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ .

Guilbert L. Theorie du neologisme. Cahiers de l'Association internationale des etudes francaises 25, 1973: 9-29.

International Business Times. URL: https://www.ibtimes.com/what-gray-thursday-black-friday-store-hours-bleed-thanksgiving-day-1488646. (12.02.2024).

Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/o/onlinetooffline-commerce.asp. (12.02.2024).

Ishchuk N., Svirhun A. New Words in English Business Discourse: Structural-Semantic Features and Translation into Ukrainian. Linguistic Studies 46, 2023: 35–46.

Kortmann B. English Linguistics: Essentials. Springer Nature. 2020.

Kotler P., Keller K. L. Marketing management. Pearson. 2016.

McMahon A. S. Understanding Language Change. Cambridge and New York: Cambridge University Press. 1994.

Newmark P. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. 1988. 292 p.

Online etymology dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/gator (15.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06