Особливості адаптації англомовних лексичних запозичень у процесі формування японського лексикону

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.91-102

Ключові слова:

англомовні запозичення, адаптація англомовної лексики, англіцизми, лексикон японської мови, ваґо, канґо, ґайрайґо, васей-ейґо

Анотація

Лексичний склад японської мови протягом століть доволі активно поповнювався лексичними запозиченнями з різних іншомовних джерел. Передусім це була китайська мова, запозичення з якої (так звані «канґо») в окремі історичні періоди (VI–XII ст.), складали понад 50% від усього лексикону японської мови. Після відкриття Японії європейцями (XVI ст.) японська мова в період з XVI по XVIII ст. почала поповнюватися запозиченою лексикою спочатку з португальської мови, а згодом голландської. У другій половині XIX ст. до складу японської лексики увійшла значна кількість англіцизмів, а також окремі лексичні запозичення з німецької, французької та російської мов. Головна увага у статті приділяється насамперед англомовним лексичним запозиченням і особливостям їх адаптації на графічному, фонетичному та морфологічному рівнях у різні періоди їх входження до складу японської мови, а також з’ясовуються причини деяких змін у процесі їх адаптації. Принциповою особливістю графічної адаптації англомовної лексики є те, що її фіксація на письмі графемами «катакани» передає саме японську, а не англійську вимову таких слів, що значно ускладнює їх розпізнавання й адекватну семантичну ідентифікацію іноземцями. У другій половині XIX ст. японці для її передачі на письмі спочатку використовували літери латинського алфавіту «ромаджі», а починаючи з XX ст. почали записувати запозичену англомовну лексику лише графемами «катакани» – одним із двох варіантів японського силабічного алфавіту «кани». Найчастіше запозичені японською мовою англіцизми зустрічається в таких сферах діяльності, як: кулінарія, спорт, медицина, сфера розваг, торгівля, космос, комп’ютерні технології. Серед головних особливостей адаптації англіцизмів на фонетичному та морфологічному рівнях передусім слід виділити такі: 1. Усічення закінчень запозичених англійських слів. 2. Використання при передачі вимови практично всіх англомовних слів лише відкритих складів, оскільки в японській мові всі склади є відкритими за винятком тих, що закінчуються на приголосний ン [н]. 3. Подовження в запозичених англіцизмах голосних, які в оригінальних англійських словах були під наголосом; графічно таке подовження передається відповідним знаком «катакани» (ー). 4. Подвоєння приголосного звуку [t] переважно в кінці запозичених лексем. 5. Спрощення морфемного складу запозичених англіцизмів як на рівні окремих слів у складі словосполучень, так і на рівні словосполучень. Ще одним яскравим прикладом адаптації японською мовою англіцизмів є поява в ній явища під назвою «васей-ейґо» – псевдоангліцизмів.

Посилання

Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії: японська поезія в контексті світової та української літератури. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. 566 с.

Комарницька Т.К. Явище синонімії юридичних термінів канґо у японській мові (на матеріалі нормативно-правових актів Японії) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип. 26. Частина 2. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. С. 102–105.

Комарницька Т.К. Етапи «американізації» японської мови в соціокультурному контексті // Науковий вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури». Вип. 18. Київ: ВПЦ «Київський університет».2020. С. 6–14.

Шестакова О.В. Англомовні запозичення в корейській лінгвістичній термінології. Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 липня 2020 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. С. 159–162.

Insup Taylor, Maurice Martin Taylor. Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1995. 412 p.

Сайто Цуйоші. Мейджі-но котоба. Токіо: Коданшя, 1977. 405 c.

Судзукі Шюджі. Чюґокуґо-но сейкаку то канджі // Сато Кійоджі хен. Канджі кодза-1. Канджі то ва. Мейджі шьоін, 1988. С. 70–93.

Семенко С.М. Англіцизми в сучасній японській мові: мода чи необхідність? // Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 21. Т. IV (193). Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. С. 200–209.

Бойко Ю.О. Корейсько-японські мовні зв'язки V-X ст.: (історико-лінгвістичне дослідження) : Дис. ... канд. філол. н. : 10.02.13 / Бойко Юрій Олександрович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2008. 203 с.

コンサイスカタカナ語辞典. 第5 東京: 三省堂. 2020. 1559 р. («Консайсу катакана-ґо джітен». Вид. № 5. Токіо: Сансейдо. 2020. 1559 с.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06