Лексичний склад ділової англійської мови: характерні риси

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.112-120

Ключові слова:

діловий дискурс, ділова англійська мова, лексичний склад, професійний жаргон, семантичний склад, ділова комунікація

Анотація

У статті висвітлені особливості лексичного складу ділової англійської мови яка є основним інструментом ділового дискурсу в сучасному мультикультурному суспільстві. Відзначено особливості сучасного ділового дискурсу порівняно зі сталими нормами ділової комунікації. Сталі вирази, кліше, термінологічні вирази супроводжуються застосуванням професійного жаргону в усному діловому мовленні. З’ясовано, що лексичний склад ділової англійської мови представлений простими словами, складеними словами, абревіатурами, фразовими словами. Семантичний склад ділової англійської мови представлений як словами загального вжитку, так і професійними термінами. Широко застосовуються слова, які мають більш ніж одне значення, а також іменникові словосполучення. Розглянуто особливості застосування англійської ділової мови в різних галузях, зокрема в галузі менеджменту, маркетингу, реклами тощо. Висвітлено здатність окремих слів та словосполучень набувати іншого професійного значення в контексті певної галузі ділової діяльності підприємців та компаній. Проаналізовано особливості застосування ділової англійської мови як професійного жаргону в контексті ділового дискурсу. Представлено приклади термінології ділової англійської мови, зокрема, термінології, яка широко застосовується представниками ділових кіл в Україні. Наведено приклади фразових дієслів та абревіатур, які застосовуються в діловому дискурсі. Уточнено особливості застосування іменникових словосполучень в письмовому діловому дискурсі, наведені приклади таких словосполучень. Зазначається, що діловий дискурс характеризується поєднанням ділової комунікації з екстралінгвістичним контекстом. Ідіоматичні вирази, метафори стали широко застосовуватися в сучасному діловому дискурсі. Професійний жаргон як шар спеціалізованої лексики застосовується представниками однієї професійної галузі з професійно обмеженим вокабуляром з метою здійснення професійної комунікації.

Посилання

Andersson L. And Trudgill P. Bad Language / L. Andersson, P. Trudgill. – London: Penguin. 1990. – 208 p.

Casadesus-Masanell R. and Ricart J. E. How to Design a Winning Business Model. Harvard Business Publishing. 2024. URL: https://hbr.org/2011/01/how-to-design-a-winning-business-model

Cipriani C. Training English Language Teachers to Help Adult General English. Hamline University. 2022. 125 p. URL: https://digitalcommons.hamline.edu/hse_cp

Fay O. How to Choose a Brand Name. Poll the People. 2022. URL:

https://pollthepeople.app/how-to-choose-a-brand-name/

Gallo K. Understanding Professional Jargons. Psychologia Wychowawcza, NR 10/2016, 157–163.

Guffey M. E. and C. Seefer. Business English / M. E. Guffey and C. Seefer. – South-Western, Cengage Learning, 2011. – 544 p.

Grygiel M. Business English from a linguistic perspective / M. Grygiel // English for specific purposes. – World, 2015. – Special Issue № 1, Vol. 16. – P. 1–12.

Haase F.-A. Business Communication and Globalized English: Recent Definitions and Applications of a Concept Across the Corporate World. Fonseca, Journal of Communication, n. 6 (Junio de 2013), pp. 53–85.

Iwuozor J. What Is Customer Service? Definition & Best Practices. Forbes Media LLC. 2024. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-customer-service-definition-best-practices/

Jargon Buster: Financial Terms. Morgan Stanley Careers. Morgan Stanley. 2024. URL: https://www.morganstanley.com/people-opportunities/students-graduates/resources/jargon-buster

Lurie I. 20 Types of Marketing Jargon, Lingo and Terms to Know in 2022. URL: https://www.portent.com/blog/marketing-strategy/20-bits-marketing-jargon.htm

Nelson M. Corpus-based study of the Lexis of Business English and Business English teaching materials / M. A. Nelson. – Unpublished PhD thesis. University of Manchester, 2000. – URL: https://businessenglishes.com/a-corpus-based-study-of-the-lexis-of-business-english-and-business-english-materials/

Pascual S. The Top 20 Startup Terms You Need to Know. Startupguide. 2018. URL: https://www.startupguide.com/startup-jargon-terms-you-need-to-know

Pickett D. The sleeping giant: investigations in Business English / D. Pickett. – Language International 1/1, 1989. – P. 5–11.

Rolak, I. Oral Business Discourse and the Problems of its Teaching to Foreign Students / I. Rolak // Journal of Language and Culture, 2014. – 2.26.

P. 107–116.

Singh A. Advertising Campaigns. Sprinklr. Inc. 2023. URL: https://www.sprinklr.com/cxm/advertising-campaigns/

Taifor A. Business Linguistics in 21st Century. Kufa Journal of Arts December 2023. No. 58, P. 391–405.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06