Реалізація вербалізаторів концепту VALUES у текстах промов британських політиків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.142-153

Ключові слова:

концепт VALUES, вербалізатори концепту, цінності, політичні промови, британське суспільство, ключова лексема, когнітивна ознака

Анотація

У статті досліджено вербалізатори британської системи цінностей через концепт VALUES та їх реалізацію у політичних промовах. Проаналізовано теоретичні підходи до теми та запропоновано методи дослідження. Виокремлено ключові вербалізатори концепту як: Work, Patriotism, Public institutions, Democracy, Rights and duties, Family values, Collaboration, Freedom, Market economy, Consumerism, Succes, Respect / pride, Science, Private property, Value(s), Rule of law, Community, Health, Tolerance, Justice, Honesty, Wealth, Money, Happiness. Досліджено різні аспекти цінностей, включаючи їх роль у формуванні образу політика, відтворенні ідеологічних установок та співвіднесенні зі суспільними очікуваннями. Проаналізовано конкретні приклади з промов британських політиків, що ілюструють важливість різних цінностей у політичному мовленні. Представлено широкий корпус даних у вигляді текстів промов, які включають промови ключових політичних діячів, від прем'єр-міністра до лідерів опозиції. Здійснено глибокий аналіз виокремлених вербалізаторів цінностей у британських політичних промовах з акцентом на гнучкість цих вербалізаторів залежно від різних політичних лідерів, політичних, соціокультурних та історичних змін у британському суспільстві. Встановлено, що структура концепту VALUES у британській лінгвокультурі дещо відрізняється від структури цього концепту у тестах британських політичних промов. Однак, спостерігається баланс між внутрішніми цінностями, які стосуються самої країни та її громадян, і зовнішніми, які відображають її ставлення до міжнародних партнерів та світових подій. Когнітивні ознаки складових концепту VALUES у текстах британських політичних промов репрезентують перехід від індивідуальних цінностей до площини колективно важливих, що пов’язано із особливостями матеріалу дослідження.

Посилання

Світліковська О. А. Вербальні та невербальні засоби актуалізації соціокультурних цінностей британців та американців (на матеріалі масмедійних текстів) :дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2021. 294 с.

American Rhetoric. 2020. April, 27. URL : https://www.americanrhetoric.com/speeches/borisjohnsonpostcovid19downingstreetspeech.htm (дата звернення: 10.01.2021).

American Rhetoric. 2020. March, 23. URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/borisjohnsoncoronaviruslockdownbritain.htm (дата звернення: 10.01.2021).

American Rhetoric. 2016. June, 24. URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/davidcameronresignationspeech.htm (дата звернення: 16.12.2020).

American Rhetoric. 2015. June, 26. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-43256183 (дата звернення: 16.12.2020).

American Rhetoric. 2019. October, 19. URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/borisjohnsonsaturdayparliamentbrexitdeal.htm (дата звернення: 08.11.2020).

American Rhetoric. 2019. September, 19. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-on-new-brexit-deal-21-may-2019 (дата звернення: 16.12.2020).

American Rhetoric. 2020. January, 31. URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/borisjohnsonleavingtheEUfinally.htm (дата звернення: 10.01.2021).

American Rhetoric. 2019. February, 5. URL: https://www.americanrhetoric.com/speeches/stateoftheunion2019.htm (дата звернення: 16.12.2020).

REV. 2020. Julу, 2. URL : https ://www.rev.com/blog/transcripts/prince-harry-speech-transcript-on-fighting-racism-at-diana-awards (дата звернення: 19.12.2020).

Prospect Magazine. 2017. October, 9. URL : https ://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/beware-of-kipling-spouting-politicians-britains-imperial-mindset-is-undermining-its-chances-of-brexit-trade-success (дата звернення: 02.02.2020).

American Rhetoric. 2017. May, 11. URL : https ://www.americanrhetoric.com/speeches/mikepencepersecutedchristianssummit.htm (дата звернення: 10.09.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06