Персуазивний статус англомовних новинних текстів: конструкційний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.163-170

Ключові слова:

новинний текст, морфосинтаксична конструкція, риторика, персуазивний статус, ізраїльсько-палестинська війна

Анотація

Новинні тексти не лише інформують читачів про останні події у світі, але й формують ставлення до конкретної ситуації та переконують у правдивості поданих відомостей. Персуазивний статус повідомлень уможливлює їхній аналіз у руслі когнітивної риторики, яка вивчає різноманітні медійні тексти за допомогою риторичних канонів інвенції, диспозиції, елокуції, перформації та когнітивних структур. Морфосинтаксичні конструкції, що є поєднанням форми, значення і функції, є засобом оформлення новинних повідомлень на елокутивному рівні і відображають маніпулятивний потенціал новин про збройний конфлікт між Ізраїлем та Хамасом, який почався у жовтні 2023 року. Англомовний сайт Бі-Бі-Сі, який декларує свою неупередженість у викладі фактів, явищ і подій, репрезентує протиставлення між ізраїльсько-палестинськими військами за допомогою політично коректних конструкцій з акцентом на жорстокості бойовиків і вимушеній військовій кампанії з боку Ізраїлю. Пропонована розвідка висвітлює персуазивну природу омовлення конфлікту на прикладі двох груп конструкцій: на позначення конфлікту та його учасників. Attack-, operation-, escalation-, conflict-конструкції, що іменують протистояння, відображають його як заплановану тимчасову військову діяльність, що є продовженням та ускладненням попереднього конфлікту, а massacre- і slaughter-структури указують на насильство з боку палестинських бойовиків. Дії ізраїльтян представлені як атаки у відповідь на несправедливі вчинки іншої сторони за рахунок attack- та strike-структур. Палестинські нападники названі militant-, fighter- , gunman-, armed group-конструкціями, що репрезентують їх жорстокими бойовиками, що знаходяться поза законом, а terrorist-конструкція вживається у цитатах очевидців подій та світових лідерів. Ізраїльтяни описані Israeli army-, Israeli forces-, military-конструкціями, які подають їх як регулярну армію, незважаючи на гуманітарну кризу і вбивства цивільних у Секторі Газа.

Посилання

Андріїшина К. І. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2019. 20 с.

Кавєріна А. С. Довіра до конвергентних медіа в Україні: дис. … канд. соціол.наук: 22.00.04. Харків, 2017. 21 с.

Потапенко С. І. Тексти англомовних новин: руйнування жанрового канону? Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019.

Вип. 70. С. 64–77.

Сіріньок-Долгарьова К. Г. Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа: монографія. К.: ЦВП, Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 183 с.

Abbas A. H. Politicizing the Pandemic: A Schemata Analysis of COVID-19 News in Two Selected Newspapers. International Journal for the Semiotics of Law. 2022. Vol. 35. P. 883–902.

Cohen-Almagor R. The limits of objective reality. Journal of Language and Politics. 2008. Vol. 7, № 1. P. 138–157.

Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення 28.03.2024).

Cotter C. News Talk. Investigating the Language of Journalism. London: Cambridge University Press, 2010. 272 p.

Fairclough N. Media Discourse. London: Arnold Publishers, 1995. 224 p.

Foreign Terrorist Organizations. URL: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/ (дата звернення 28.03.2024).

Kaplan R. Politics and the American press: The rise of objectivity, 1865–1920. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 221 p.

Goldberg, A. E. Explain Me This. Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions. Princeton: Princeton University Press, 2019. 216 p.

Learn more about what we do. URL: https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc (дата звернення 28.03.2024).

Leith S. You Talkin’ to me? London: Profiles Books, 2012. 304 p.

Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення 28.03.2024).

Ryan M. L., Thon J.-N. Storyworlds across media: Introduction. In: M.-L. Ryan and J.-N. Thon, eds. Storyworlds across media: toward a media-conscious narratology. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014. P. 1–24.

Safdar A. As Israel pounds Gaza, BBC journalists accuse broadcaster of bias https://www.aljazeera.com/news/2023/11/23/as-israel-pounds-gaza-bbc-journalists-accuse-broadcaster-of-bias (дата звернення 28.03.2024).

Sarda L., Lena L. Existential Constructions across Languages: Forms, meanings and functions. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2023. 352 p.

Xie Q. Critical discourse analysis of news discourse. Theory and Practice in Language Studies. 2018. Vol. 8, No. 4. P. 399–403.

Zhabotynska S., Velivchenko V. New media and strategic narratives: the Dutch referendum on Ukraine – EU Association Agreement in Ukrainian and Russian Internet blogs. European Security. 2019. Vol. 28, Issue 3. P. 360–381.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06