Екотранслатологічні можливості нейромашинного перекладача DeepL на лексико-граматичному рівні (французько-українська мовна пара)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.171-180

Ключові слова:

французька мова, перекладознавство, нейромашинний переклад, перекладач DeepL, екотранслатологія, галузевий контекст

Анотація

У статті розглянуті питання екоперекладу галузевого контексту за допомогою нейромашинного сервісу DeepL на рівні лексико-граматичної еквівалентності у мовній парі «французька – українська». Невпинне зростання потоків науково-технічної інформації, що потрапляє до нас західноєвропейськими мовами, актуалізує потребу у швидкому донесенні результатів інтелектуального прогресу до уваги вітчизняного читача. Метою статті є екоперекладознавчий аналіз можливостей нейромашинного перекладача адекватно відтворювати вихідне франкомовне повідомлення українською мовою із збереженням її лексико-граматичного «колориту». Для дослідження автором статті обрано лінгвістичний вимір адаптації мови оригіналу, тобто аналіз можливостей нейромашинного перекладу здійснювати та відображати відбір лексичних та граматичних одиниць на основі наявної у базі даних сервісу перекладацької пам’яті. Критерієм оцінки якості перекладеного продукту обрано основний принцип екотранслатології – збереження балансу екосистем між мовою оригіналу та мовою перекладу, що досягається завдяки операціям розширення, додавання та опущення. Зіставний аналіз оригінального тексту з перекладним показав здатність нейромашинного перекладача реалізувати такі адаптивні заміни, як опущення, додавання, перестановка, антонімічний переклад, контекстуальний переклад, конверсія та морфологічна заміна. В жодному разі за необхідності здійснення названих трансформацій не помічено випадків граматичної інтерференції або лексичного буквалізму. Як результат, під час аналізу не виявлено пробілів у «знанні» перекладача DeepL на рівні лексико-граматичної відповідності, що підтверджує тезу інших зарубіжних науковців у цій галузі про те, що на сьогоднішній день DeepL є найкращим інструментом для забезпечення швидкого та адекватного перекладу науково-технічної літератури з мінімальною долею залучення постредакторської роботи.

Посилання

Амеліна С. М., Тарасенко Р. О. Сутність та особливості поняття «інформаційна компетентність перекладача» // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 4 (57). 2013. С. 21–34.

Веселовська Г. В., Радецька С. В. Машинний переклад: його типологія, переваги та недоліки // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 35,

том 7. 2021. С. 23–27.

Основи перекладознавства: навчальний посібник / А. Г. Гудманян, А. В. Сітко, Г. Г. Єнчева. Вінниця: Нова Книга, 2020. 352 с.

Основи перекладу: Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха та ін. Київ: Ніка-Центр, 2005. 280 с.

Черноватий Л. М. Проблеми машинного перекладу та його застосування у навчанні майбутніх перекладачів // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Випуск 202. 2022. С. 84–93.

HAL. URL: https://shs.hal.science (дата звернення: 24.03.2024).

Hu Gengshen. Adaptation in Consecutive Interpreting // Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice. 2006. Vol. 14, iss. 1. P. 3–12.

Hu Gengshen, Youlan Tao. Eco-Translatology: A New Paradigm of Eco-translation–A Comparative Study on Approaches to Translation Studies // Advances in Computer Science Research. 2016. Vol. 82. URL : http://cms.ewha.ac.kr/user/erits/download/review_6/6.pdf (дата звернення: 24.03.2024).

Hu Gengshen. Eco-Translatology: Towards an Eco-paradigm of Translation Studies (2020). Singapore. Springer. 311 p.

Modern Linguistics 现代语言学, 2023, 11(10). URL: https://www.hanspub.org/journal/ml https://doi.org/10.12677/ml.2023.1110585 (дата звернення: 24.03.2024).

Yulianto A., Supriatnaningsih R. Google Translate vs. DeepL: A quantitative evaluation of close-language pair translation (French to English). (2021). AJELP: The Asian Journal of English Language & Pedagogy. Vol 9. № 2. P. 109–127.

胡庚申. 翻 译适应选择论 . 湖北教育出版社,2004. (Ху Г. Теорія адаптації та вибору перекладу. Освітня преса у провінції Хубей, 2004).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06