Корпусні методи аналізу поняття power в англійській мові

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.196-208

Ключові слова:

корпусна лінгвістика, методи корпусної лінгвістики, корпус сучасної американської англійської мови, лексична семантика, мовні контексти

Анотація

Метою статті є опис використання методів корпусної лінгвістики в аналізі поняття “power” в сучасній англійській мові. Цей підхід ґрунтується на використанні статистичних даних, що дозволяє отримати об'єктивніше уявлення про використання мови. Упродовж останніх років, серед науковців зростає інтерес до досліджень, зосереджених на підходах до вивчення мови, що ґрунтуються на даних реального вжитку. Корпусна лінгвістика наразі розглядається як невід'ємна частина лінгвістичних досліджень, а не як окрема дисципліна, що зосереджується на аналізі сукупностей текстів з метою спрощення різних лінгвістичних розвідок. Варто зазначити, що у своїх корпусних дослідженнях, лінгвісти опираються на автентичне використання мови, а не на штучно створені приклади, що уможливлює проведення емпіричного аналізу в конкретних контекстах. Таке залучення природних даних є цінним методологічним інструментом для лінгвістичного опису. Використовуючи функціональні можливості Корпусу сучасної американської англійської мови, дослідження вивчає лексичну семантику поняття “power” за допомогою детального аналізу частотності слів, словосполучень, дослідження синонімів та дистрибутивної семантики. Дослідження прикладів у корпусі демонструє, що лексема “power” розповсюджена в різних мовленнєвих жанрах, при цьому академічний виділяється як найвагоміший. Аналіз даних розподілу частотності, отримані з корпусу, доводить, що частотність лексеми помітно зростає в період між 1990 і 1994 роками, після чого спостерігається її спад у подальші періоди. Power асоціюється з широким спектром лексичних одиниць, які демонструють способи вираження та осмислення цього поняття. Аналіз дистрибутивної семантики виявив кластери навколо іменника та дієслова “power”, що вказують на пов'язані з ними поняття та їхні контекстуальні особливості. Кластери навколо іменника “power” включають одиниці, що асоціюються з авторитетом, енергією, впливом і контролем, тоді як кластери навколо дієслова “power” – слова, пов'язані з дією, здатністю і можливістю. Аналіз словосполучень виявив частотні колокації та їхнє вживання, що розкриває семантичні асоціації поняття power у різних контекстах. Вивчення похідних, утворених від лексичного кореня “power”, виявляє спектр спорідненої лексики – від загальновживаних до спеціалізованих лексем, які відображають обсяг поняття та його мовні прояви. Таким чином, комплексний аналіз напрямів корпусних досліджень доводить ефективність корпусів як цінного ресурсу для лінгвістичних розвідок.

Посилання

Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. Longman Grammar of Spoken and Written English. John Benjamins Publishing Company, 2021. 1256 p.

Carter R. Language and Creativity: The art of common talk. London: Routledge, 2016. 288 p.

Cushing S.T. Corpus linguistics in language testing research. Language Testing, 2017. No 34. P. 441–449.

Davies M. The corpus of contemporary American English: 520 million words, 1990-present. 2024. Available from https://www.english-corpora.org/coca

Gledhill С. Collocations in Science Writing. Gunter Narr, Tübingen, 2000. 268 p.

Halliday M. A. System and function in language (edited by G. Kress). Oxford: OUP, 1976. 274 p.

Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press, 2002. 254 p.

Martínez A. S. Collocation analysis of a sample corpus using some statistical measures: An empirical approach. Proceedings of the 25th International AESLA [The Spanish Society for Applied Linguistics] Conference. 2008. Vol. 25. P. 763–768.

Meyer C. F. English Corpus Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 162 p.

Moon R. What can a corpus tell us about lexis? The Routledge Handbook of Corpus Linguistics/ A. O’Keeffe and M. McCarthy (eds.). London and New York: Routledge, 2010. P. 197–211.

O’Keefe A., McCarthy M., Carter R. From corpus to classroom: Language use and language teaching. Cambridge University Press, 2007.

Olohan M. Corpus Linguistics and Translation Studies: Interaction and Reaction. Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies, 2002(1). P. 419–429.

Römer U. Applied corpus linguistics for language acquisition, pedagogy, and beyond. Language Teaching. 2021. No 55. P. 233–244.

Schnell S., Schiborr N.N. Crosslinguistic Corpus Studies in Linguistic Typology. Annual Review of Linguistics. 2022. No 8. P. 171–191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06