Дрогобицький текст як мультикультурний художній діалог (на матеріалі літературної дилогії Бруно Шульца)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.255-269

Ключові слова:

українська полоністика, шульцознавство, дрогобицький текст, поліфонія, ідентичність

Анотація

Неординарною і цікавою для досліджень у галузі української полоністики є творчість непересічного галицького поляка єврейського походження, який майже все життя прожив (і трагічно загинув) в Україні, – Бруно Шульца. Нині активно студіюється проблема шульцівського дрогобицького тексту, зокрема крізь призму презентованого ним розмаїття різних культур, польської, єврейської, української, німецької тощо. Питання, пов’язані з аналізом дрогобицького тексту Бруно Шульца під кутом зору діалогу культур, є найбільш дискусійними і в певний спосіб найменш дослідженими. І сам Дрогобич з різноманітною інтеграцією, зокрема й у культурній царині, і галицьке літературне пограниччя наклали відбиток на Бруно Шульца. Метою статті є визначення ступеню й особливостей (не)присутності різних культур у дрогобицькому тексті Бруно Шульца. У розвідці проаналізовано історіографічний аспект проблеми; узагальнено погляди науковців стосовно наявності в дрогобицькому тексті Бруно Шульца багатоголосся культур; виявлено маркери авторської позиції щодо присутності та взаємодії українського, єврейського, польського тощо контекстів у межах шульцівського дрогобицького тексту. Авторка висновує: неповторний дрогобицький текст Бруно Шульца – це світ інколи очевидних, іноді завуальованих, але, безумовно, існуючих зв’язків різних культурних ідентичностей; це відображення простору, сформованого століттями сусідства різних народів, релігій і культур, простору, який став оригінальним, своєрідним, незвичайним місцем їх зустрічі, дотику, взаємозв’язків і взаємовпливів. Дослідження дрогобицького тексту можна продовжувати як у межах перекладацького дискурсу, послуговуючись чисельними українськомовними перекладами прозових творів Бруно Шульца, так і в образотворчій, есеїстичній чи епістолярній царині його спадщини.

Посилання

Андрухович Ю., Малиновський Р. Паралельнокультурність. Посестри. Часопис № 8. 19.05.2022. URL: http://surl.li/jkdec

Багатокультурний Дрогобич / Drohobycz wielokulturowy / за ред. М. Домбровського та В. Меньок. Warszawa: Elipsa, 2005. 284 c.

Болєцький В. Венера з Дрогобича (про Бруно Шульца) / з пол. переклала Жанна Слоньовська. Львів: Літопис, 2022. 252 с.

Варґа К. Голод досконалості. Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 94–108.

Веретюк О. «Український» Бруно Шульц: наукова рецепція, популяризація. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. Київ, 2007. Том ІХ. С. 248–253.

Ґольберґ М. Пограниччя, вдячність, пересторога. Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі. Дрогобич: Коло, 2008. С. 111–119.

Китовська-Лисяк М. Шульц-критик. Шульц Б. Літературно-критичні нариси / опрацювання та передмова – М. Китовська-Лисяк; пер. з пол. В. Меньок. Київ: Дух і літера, 2012. 176 с.

Лазорак Б., Тимошенко Л., Хомич Л., Чава І. Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / наук. ред. Л. Тимошенка. Дрогобич: Коло, 2016. 374 с.

Маторіна Н. До питання про місце Бруно Шульца в українському культурно-мистецькому просторі. Волинь філологічна: текст і контекст. Луцьк, 2023. Вип. 35: Міжкультурна комунікація. С. 162–181.

Маторіна Н. Український складник на мистецько-національній візитівці Бруно Шульца. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Марія Федурко (головний редактор) та ін. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 54. C. 60–68.

Маторіна Н. Українськомовні переклади шульцівської художньої прози: наукометричний аспект. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. М. Федурко (головний редактор) та ін. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 52. C. 45–52.

Меньок В. «Неврятований» Бруно в українському просторі. Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Дрогобич: Коло, 2009. С. 261– 264.

Меньок В. «Немає нічого неможливого для спраглої душі»: інтриги й міфи літературних інтерпретацій біографії Бруно Шульца. Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 277–279.

Меньок В. Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича. Київські полоністичні студії. Київ, 2013. Т. ХXII. С. 173–178.

Мних Р. Дрогобичанин Бруно Шульц. Дрогобич: Коло, 2006. 160 с.

Мних Р. «Дрогобич, Дрогобич…»: топос Дрогобича у творах Івана Франка та Бруно Шульца. Франкознавчі студії. Дрогобич: Коло, 2004. Вип. 3. С. 64–73.

Покальчук Ю. Бруно Шульц у світлі різних культур. Бруно Шульц і культура Пограниччя: матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. Дрогобич: Коло, 2007. С. 329–332.

Рибчинська З. Топографія уяви або Літературний ландшафт Бруно Шульца. Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури. Матеріали V Міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. Дрогобич: Коло, 2014. C. 349–359.

Росєк С. Чому ми й надалі читаємо Шульца? Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури. Матеріали V Міжнародного фестивалю Бруно Шуль-

ца в Дрогобичі. Дрогобич: Коло, 2014. C. 109–112.

Хцюк А. Атлантида: Розповідь про Велике Князівство Балаку; Місяцева Земля: друга розповідь про Велике Князівство Балаку / пер. з пол. Н. Римської. Київ: Критика, 2011. 544 с.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі

Юрія Андруховича. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. 384 с.

Bartosik M. Bruno Schulz jako krytyk. Kraków: Universitas, 2000. 137 s.

Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. 223 s.

Budzyński Wiesław. Miasto Schulza. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005. 456 s.

Nicieja Stanisław Sławomir. Kresowe Trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław. Opole: MS Wydawnictwo, 2018. Wydanie drugie. 296 s.

Nalewajk Żaneta. Pisarstwo Brunona Schulza – gatunki, dyskursy, konteksty w perspektywie kulturowej. Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VII Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 399–413.

Stanley B. Scyulz i znikająca granica. Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 219–233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06