Компаративний аналіз художнього твору та його кіноадаптації як засіб осмислення літератури (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.310-322

Ключові слова:

екранізація, інтермедіальність, інтерсеміотичний переклад, компаративний аналіз, зіставлення твору і екранізації, символіка кольору, візуальні засоби, кіносценарій, ракурс, американська мрія, авторська концепція

Анотація

Стаття присвячена питанню екранізації художніх творів та характеру їхньої співвіднесеності. Історія вивчення екранізацій художніх творів відображає зміну підходів до зазначеного феномену. У статті простежено перехід від застосування у науці принципу fidelity criticism, який базувався на дослідженні ступеня відповідності екранізації літературному твору, до сприйняття кіноадаптацій як результату інтерсеміотичного перекодування. Зазначено роль кіносценарію, який об’єднує семіотичні простори різних видів мистецтва. У статті висунута ідея того, що зіставлення художнього твору з екранізацією може виступати шляхом поглиблення літературознавчого аналізу. Зазначена теза розкрита на прикладі компаративного аналізу роману Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» та його екранізації 2013 р. Простежено відтворення ідейного змісту роману за допомогою кінематографічних засобів, як то план, ракурс, довжина кадра. Проаналізовано, яку роль в концепції кінострічки вони відіграють. Особливу увагу приділено дослідженню символіки кольорів у фільмі. Проаналізовано, яку роль кожний з кольорів відіграє у стрічці, як вони допомагають розкривати образи головних героїв, а також ступінь їхньої відповідності змісту художнього твору. У статті проаналізовано образну систему твору та кінострічки. Акцентовано увагу на підпорядкованості побудови образів головній ідеї твору – розвінчанню американської мрії. Найяскравіше ця ідея простежена в постаті Гетсбі, все життя якого підпорядковано досягненню цієї мрії, уособленням та символом якої в романі виступає Дезі. Визначено роль кожного з героїв в ідейно-художньому змісті твору та авторській концепції. Простежено відповідність героїв роману їхньому втіленню у кінострічці. Зроблено висновки щодо ролі сцен та образів, які зазнали змін у процесі екранізації. Зазначено, що кіноадаптації відіграють велику роль у сприйнятті твору-першооснови, а використання компаративного аналізу твору та його кіноверсії, особливо моментів, де режисер відходить від канви твору, від авторської концепції, дає можливість поглибити літературознавчий аналіз.

Посилання

Бессараб А.О. Соціально-комунікаційний аспект взаємодії мистецтва книги та кіно у формуванні інтересу до читання. Поліграфія і видавнича справа. 2016. Випуск 1 (71). С. 203–208.

Довбуш О.І. Кіносценарій як засіб вербальної візуалізації літературного твору. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015. № 17. Т. 1. С. 122–124.

Дубініна О. Екранізація літературного твору як предмет компаративного дослідження. Слово і Час. 2016. № 2. С. 40–53.

Дубініна О. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект. Іноземна філологія. 2014. Вип. 126. Ч. 1. С. 89–97.

Таратута С.Л. Компаративний аналіз літературного твору з екранізацією як методичний прийом (на матеріалі роману П.Зюскінда «Парфуми»). Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2022 р. Вінниця / гол. ред. О.М. Ігнатова. Вінниця: ТОВ “Друк”. 2022. С. 128–131.

Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1164

Bluestone G. Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into Cinema. Baltimore, 1957. 237 p.

Hutcheon L. A Theory of Adaptation. New York – London: Routledge, 2006. 304 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06