Художні репрезентації України та українців у французькій літературі: еволюція етнообразу від Гюго до Леві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.323-336

Ключові слова:

імагологія, національний імідж, етнічний стереотип, українські алюзії, французький роман, Віктор Гюго, Бенуа Віткін, Марк Леві

Анотація

Статтю присвячено дослідженню етнообразу українців у французькій літературі і прослідженню його еволюції, починаючи від поетичних творів ХІХ століття та закінчуючи сучасними французькими романами. Аналіз гетерообразу як маркеру сприйняття французами української нації набуває особливої актуальності в контексті подій сьогодення. Виявлено, що українські алюзії та ремінісценції у французьких літературних творах ХІХ століття були поодинокими та мали переважно ознаки екзотичного, були пов’язані з козацькою тематикою, як-то в поемах «Мазепа» Віктора Гюго (1829 р.) та «Відповідь запорозьких козаків турецькому султанові» Гійома Аполлінера (1913 р.), де український національний образ був побудований на таких імаготемах, як волелюбство, непокора, зухвальство. Аналіз епістолярних творів Оноре де Бальзака підтвердив, що в уявленні французів того часу Україна поставала як чужий і романтизований край. Виявлено, що у французькому романі зламу ХХ–ХХІ століть українські алюзії переважно згадуються в одному асоціативному рядку з імаготемами Чорнобиля, техногенної катастрофи, корупції, злочинності тощо, прикладом чому є роман «Вагомі причини померти» Морган Одік (2019 р.), при чому відокремлення українського гетерообразу від пострадянського не було типовим. У сучасних художніх творах ключовою імаготемою стає війна в Україні, як-то в романах «Донбас» Бенуа Віткіна (2020 р.) та «Симфонія монстрів» Марка Леві (2023 р.). Зіставлення образів українців у них свідчить про зміни в українському етнообразі, а саме виявляє перехід від стереотипного бачення корумпованої нації у пошуці власної ідентичності до репрезентації українців як представників європейської нації, яка в умовах війни виявляє свої найкращі сторони, як-то гуманність, гідність, сміливість, єднання і взаємодопомога, розум і хоробрість. Висновлено, що проаналізовані твори демонструють оновлення гетерообразу України та українців у французькій літературі, його перехід від образу «чужого» до «іншого», що є проявом реактуалізації західними суспільствами національної ідентичності та суб’єктності України.

Посилання

Бровко О. Основи компаративістики: навч.-метод. посіб. Луганськ, 2012. 214 с.

Будний В. В., Ільницький М. М. Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищих навч. закл. К.: Києво-Могилянська академія, 2008. 430 с.

Від Бокаччо до Аполлінера: Переклади М. Лукаша. Київ, 1990. 510 с.

Гюго В. Мазепа. Поема / Пер. М. Рудницький // Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана. К.: СП «Свенас», 1991. С. 131–134.

Гюго В. Мазепа: Поема / Пер. з фр. І. Оржицького // Березіль. 1992. № 1. С. 132–136.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. Київ : Основи, 1998. 578 c.

Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика у Франції // Слово і час. 2007. № 5, с. 3–20.

Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. Київ, 2006. 347 с.

Пупурс І. Імагологічний метод // Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ред. Сиваченко Г. Київ, 2020. 633 с.

Січинський В. Чужинці про Україну. Прага, 1942. 244 с.

Тимофєєнко А. Імагологічний метод дослідження культурних текстів (на прикладі кіноматеріалів) // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 29. Рівне: РДГУ, 2018. С. 135–139.

Тьопенко Ю. А. Специфіка образу України в англійській літературі та культурі у ХІХ ст. // Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 1, с. 305–312.

Чуб В. П. Поетика романної прози Антуана Володіна : дис. … філол.наук : 10.00.04. Миколаїв, 2018. 281 с.

Якимович В. Літературна етноімагологія, літературні образи та етнообрази: проблеми термінології // Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2018. VI (52). Issue 177, Sept. P. 73–77.

Якимович В. (2019). Імагологічний дискурс прози М. Матіос та Д. Рубіної: дис… канд. філол. наук, 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Кременець. 210 с.

Apollinaire G. Réponse des cosaques zaporogues au sultan de Constantinople. La Chanson du mal-aimé. Alcools : poèmes : 1898-1913 (Troisième édition). Paris, 1920. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1083760

Audic M. De bonnes raisons de mourir. Paris, 2019. 496 p.

Chemin A. Marc Levy veut offrir aux lecteurs russes son roman sur les rapts d’enfants ukrainiens // Le Monde. 2023. URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/10/06/marc-levy-veut-offrir-aux-lecteurs-russes-son-roman-sur-les-rapts-d-enfants-ukrainiens_6192812_3210.html

Dmytrychyn I. Voyage dans l'Ukraine de Gogol // Revue de littérature comparée. 2009/3 (n° 331), pp. 283–294. URL: https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2009-3-page-283.htm

Hugo V. XXXIV. Mazeppa. Les Orientales. Oeuvres complètes de Victor Hugo. Paris: Albin Michel, 1880-1926. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37473k/f185.image

Levy M. La symphonie des monstres. Paris, 2023. 400 p.

Markowicz A. Y a-t-il une culture ukrainienne? // Etudes. Revue de culture contemporaine. Juin 2022. URL: https://www.revue-etudes.com/article/y-a-t-il-une-culture-ukrainienne/24360

Mérimée P. Bogdan Chmielnicki: Fac-similé de l’édition originale (1865). Paris: L’Harmattan, 2007. 296 p.

Órzhitskiy Í. Reminiscencias ucranianas en la literatura hispanoamericana: de Mazepa a Putin. Accents and Paradoxes of Modern Philology. 2023. № 1(8), pp. 90–104. DOI:10.26565/2521-6481-2023-8-06Б URL: https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal/article/view/23075/21116

Ricoeur P. Cinq études herméneutiques, Genève, 2013, 144 p.

Vitkine B. Donbass. Paris, 2020. 282 p.

Volodine A. Terminus radieux. Paris, 2014. 617 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06