Роль інтерактивних платформ у вивченні іноземних мов

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.346-353

Ключові слова:

Digital-методики, цифрові технології, M-Learning, блог, YouTube, освітня платформа

Анотація

Входження України в єдиний освітній простір та інтенсивний розвиток глобальної комп’ютерної мережі зумовили необхідність застосування цифрових технологій під час вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти. Знання іноземної мови є обов’язковим в наш час. В зв’язку з цим є актуальним аналіз та вдосконалення існуючих digital-методик, які застосовуються під час її вивчення. Мета статті – розробити напрями удосконалення digital-методик у навчальному процесі при вивченні іноземних мов в закладах вищої освіти України. Основні завдання статті – встановити суть поняття «digital-методика», визначити основні методики та технології, які використовуються при викладанні іноземних мов, розглянути основні проблеми впровадження digital-методик та розробити шляхи їх вирішення. За результатами дослідження встановлено, що основними цифровими методиками, які застосовуються при вивченні іноземних мов, є M-Learning, Веб-квест, Language portfolio та Online-Diary. Digital-методики в поєднанні з традиційними методами навчання здатні вирішити завдання, передбачені навчальною програмою. Однак аналіз вітчизняного досвіду показав, що існує ряд проблем, які ускладнюють впровадження digital-методик в навчальний процес: неготовність окремих закладів вищої освіти до змін, відсутність належної підготовки викладачів іноземних мов у використанні цифрових технологій, слабкі темпи цифровізації вищої освіти, відсутність практики з використанням цифрових технологій у студентів, які вивчають іноземні мови. Основними шляхами вирішення цих проблем є перегляд Державних стандартів в частині підготовки викладачів іноземних мов до використання цифрових технологій, оновлення комп’ютерного обладнання та забезпечення широкосмугового доступу до інтернету закладів вищої освіти, розвиток та підтримка навчальних онлайн-платформ, впровадження дуальної освіти.

Посилання

Козаченко І. В. Викладання англійської мови з використанням технології мовного порт фоліо. Новий вимір науки та освіти. Педагогіка і психологія. 2016. № 4(40). С. 3–30. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fonE2oFf0zUJ:https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/Teaching-English-language-using-technology-portfolio-I.V.Kozachenko.pdf&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Оприлюднено рейтинг вишів «ТОП-200 Україна 2022». osvita.ua, 2022. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/86578/

Рогульська О. О., Тарасова О. В. M-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мови. Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання у підгот. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць, 2016. № 45. С. 318–332.

Стан використання технологій дистанційного навчання в закладах вищої освіти України: результати опитування. chmnu.edu.ua, 2020. URL:

https://chmnu.edu.ua/stan-vikoristannya-tehnologij-distantsijnogo-navchannya-u-zakladah-vishhoyi-osviti-ukrayini-rezultati-opituvannya/

Статкевич А. Г., Фенчук О. О. Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання іноземної мови. Житомирський державний університет ім. Франка. Житомир, 2014. URL:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:23lY6GfFwNUJ:https://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

ТОП сучасних онлайн-словників для вивчення іноземної мови. dut.edu.ua, 2021. URL: https://dut.edu.ua/ua/news-1-525-8773-top-suchasnih-onlayn-slovnikiv-dlya-vivchennya-inozemnoi-movi_kafedra-inozemnih-mov

ТОП-5 мобільних додатків для вивчення іноземних мов. uaspectr.com, 2021. URL: https://uaspectr.com/2021/08/06/top-5-mobilnyh-dodatkiv-dlya-vyvchennya-inozemnyh-mov/

British National Corpus (BYU-BNC). corpus.byu.edu, 2022. URL: http://corpus.byu.edu/bnc/

Dudeney G., Hockly N. Digital Literacies. Pearson. 2013.

Story learning. storylearning.com, 2022. URL: https://storylearning.com/page/76?cat=-1

Warschauer M. The Internet for English Teaching: Guidelines for Teachers. The TESL Reporter. 1997. January 30. URL: http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/Articles/Warschauer-Internet.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ