Розвиток навичок говоріння у здобувачів технічних спеціальностей: методичні засоби студентоцентрованого підходу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.452-462

Ключові слова:

студентоцентрований підхід, навчання іноземної мови, формування навичок говоріння, середовище активного навчання, персоналізований аналіз результатів

Анотація

Основною метою вивчення англійської мови в закладах вищої освіти є формування навичок комунікаційної компетентності. Уміння виражати свої думки, вести професійний діалог іноземною мовою – необхідний засіб для обміну знань, удосконалення професійних навиків, соціальної взаємодії та культурного життя. Учені-методисти постійно перебувають у пошуках ефективних педагогічних підходів, які полегшать студентам процес формування комунікативної компетентності. На думку багатьох дослідників, підтвердив свою ефективність студентоцентрований підхід, за умови застосування якого студент є активним діячем у навчальному процесі, формуючи його відповідно до своїх індивідуальних особливостей, навчальних інтересів та професійних запитів. Мета дослідження – з’ясувати умови для запровадження цього педагогічного підходу у процес навчання говоріння іноземною мовою у ЗВО технічного профілю; запропонувати систему організації навчання та методичних прийомів, які забезпечують на практиці реалізацію ідей обраного підходу. У дослідженні визначено, що під час застосування цього підходу викладачі іноземних мов зіштовхуються з низкою проблем, які перешкоджають ефективному навчанню говоріння, а саме: відсутністю у викладача відомостей про рівень знань, інтересів, когнітивних здібностей студентів; завеликою кількістю здобувачів у навчальній групі; недостатньою кількістю годин, відведених на засвоєння та практику іноземної мови; низькою мотивацією більшості студентів. Зважаючи на ці чинники, у статті запропоновано систему прийомів, яка б забезпечила організацію навчальної діяльності відповідно до вимог та ідей студентоцентрованого підходу: 1) разом зі студентами визначити навчальні цілі; 2) забезпечити відповідне середовище активного навчання; 3) персоналізувати роботу з аналізу отриманих результатів. Практика фіксує значні суперечності між умовами вивчення іноземних мов у ЗВО та ідеями студентоцентрованого навчання. Подолання цих перешкод залежить одночасно від професійності викладача і реорганізації навчального процесу загалом.

Посилання

Al-Tamimi N. O. Effectiveness of Cooperative Learning in Enhancing Speaking and Attitudes towards Learning English. Interantional Journal of Linguistics,

(4), 2014. Pp. 27–45.

Cornelius-White J. H., Harbaugh A. P. Learner-Centered Instruction: Building Relationships for Student Success. London: SAGE Publications, 2010. 240 p.

Doyle T. Learner-Centered Teaching: Putting the Research on Learning into Practice. Stylus Publishing, 2011. 207 p.

Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: a Learning-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 179 p.

Larasati F. Student Centered Learning: an Approach to Develop Speaking Skill in EFL Classroom. English Community Journal, 2 (1), 2018. P. 153–157.

Law W. K. Frontiers for Learner-Centered. IS Education. Journal of Information Systems Education, 18, (3), 2007. P. 313–320.

Meece J. L. Applying Learner-Centered Principles to Middle School Education. Theory into Practice, 42 (2), 2003. Pp. 109–116.

Neumann J. W. Developing a New Framework for Conceptualizing “Student-Centered Learning”. The Educational Forum, 77 (2), 2013. Pp. 161–175. DOI: 10.1080/00131725.2012.761313

Saulnier B., Landry, J., Longenecker, J., Wagner, T. From Teaching to Learning: Learner-Centered Teaching and Assessment in Information Systems Education. Journal of Information Systems Education, 19, (2), 2008. Pp. 169–174.

Weimer M. Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2002. 258 p.

Westbrook R. B. John Dewey. París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación. XXIII (1–2), 1993. Pp. 289–305. URL: https://medull.webs.ull.es/pedagogos/DEWEY/deweys.pdf (дата звернення 18.02.2024).

Williams M. K. John Dewey in the 21st Century. Journal of Inquiry & Action in Education, 9 (1), 2017. P. 91–102. https://digitalcommons.buffalostate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=jiae (дата звернення 09.03.2024).

Wright G. B. Student-centered learning in higher education. International journal of teaching and learning in higher education, 23(1), 2011. Pp. 92–97.

Zhou X., Chen L. H., Chen C. L. Collaborative learning by teaching: A pedagogy between learner-centered and learner-driven. Sustainability, 11(4), 2019. Pp. 1–14. DOI: https://doi.org/10.3390/su11041174

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ