Ідіоми на позначення зневажливого ставлення до людини в англомовних ЗМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.87-95

Ключові слова:

ідіома, ставлення до людини, зневажливе ставлення, мова ЗМІ

Анотація

Ідіоми не лише втілюють народну мудрість та вічні істини, але й відіграють важливу роль у сфері засобів масової інформації. Ці вирази, часто засвоєні ще в дитинстві, дають мовцям можливість без особливих зусиль передавати свої думки в стислій і доступній формі. Використання ідіоматичних виразів у мас-медіа не лише сприяє мовній економії, але й підсилює образність та виразність мовної комунікації. В англійських засобах масової інформації ідіоми часто використовуються для вираження ставлення до людей. Переважна більшість ідіоматичних виразів відбивають зневажливе ставлення до групи людей. Ідіоми, що позначають певні групи людей, часто зображують їх у негативному світлі та передають почуття презирства, зверхності або зневаги до людей, на яких вони спрямовані. Інший спосіб позначення зневажливого ставлення в ідіомах полягає у використанні негативних конотацій, пов’язаних з певними професіями, переконаннями чи соціальними групами. Такі одиниці можуть містити вказівку на приховані плани, поведінку або маніпуляції з боку осіб, які належать до цих груп. Ці висловлювання використовуються для вираження скептицизму, критики або недовіри до референтів, позначених ідіомою. Ідіоматичні вирази можуть містити негативну оцінку, засновану на таких ознаках, як стать, вік, раса чи соціальний статус. Одиниці, що належать до цієї групи, містять зневажливі та принизливі висловлювання чи порівняння. Вживаючи такі ідіоми, мовці або автори висловлюють негативні думки або упередження щодо осіб, на яких вони спрямовані. Варто зазначити, що ідіоми, які позначають негативне ставлення до чоловіків, відносно нечисленні порівняно з тими, що стосуються жінок. Однак, негативні ідіоми, спрямовані на чоловіків, часто посилюють традиційні гендерні стереотипи та асоціюють жіночність зі слабкістю або неповноцінністю. Ці одиниці увічнюють дискримінацію за ознакою статі і вважаються образливими. Отже, ідіоми в медійному просторі слугують потужним інструментом для вираження зневажливого ставлення до окремих осіб чи груп. Вони забезпечують лаконічну та ефективну комунікацію, виражаючи презирство, скептицизм, критику чи упередження. Однак важливо пам’ятати про наслідки та потенційну шкоду від використання таких ідіом, особливо тих, що увічнюють стереотипи або дискримінують певні статі чи соціальні групи.

Посилання

Билиця У. Я. Компаративні фразеологічні номінації окремих морально-етичних рис характеру людини в англомовній картині світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Вип. 3. С. 9–15.

Помирча С.В. Вербалізація фразеологічних одиниць на позначення якостей характеру людини. Молодий вчений. № 6.1 (46.1). Донецький держ. пед. університет, 2017. С. 64-67.

Сизонов Д.Ю. Оцінність як категорія сучасної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2018. Вип. ХХХVІІ. С. 39-53.

Müller A., Son J.-B., Nozawa K., Dashtestani R. Learning English idioms with a Web-based educational game. Journal of Educational Computing Research, 56(6), 2018. P. 848–865

The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/

The Oxford Dictionary of Idioms /ed. by Judith Siefring. Oxford University Press, 2004. 340 p.

Thyab R. A. The Necessity of idiomatic expressions to English Language learners. International Journal of English and Literature, 7(7), 2016. P. 106–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10