Особливості відтворення термінологічної лексики в українськомовних перекладах оповідання Бруно Шульца «Цинамонові крамниці»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.171-183

Ключові слова:

термінознавство, перекладознавство, польська література, Бруно Шульц

Анотація

У статті проаналізовано термінологічну лексику в прозі Бруно Шульца. Джерельною базою розвідки є оповідання «Цинамонові крамниці», яке перекладали українською 6 разів: І. Гнатюк, А. Шкраб’юк, Т. Возняк, Ю. Андрухович, Т. Думан і Л. Скоп (у співавторстві) та Л. Герасимчук. До аналізу залучено лише такі спеціальні слова, які й дотепер зараховують до конфігурації терміносистеми і які відповідають основним термінологічним ознакам, завдяки чому читач сприймає їх особливість, тому вони зазвичай потребують з’ясування семантики. Насиченість термінологічною лексикою як міжгалузевою, так і вузькоспеціальною є своєрідною особливістю шульцівської прози; при цьому своєрідний шульцівський ідеостиль вирізняється незалежно від ступеня термінологічності того чи того фахового слова і від прямого чи переносного його значення завдяки неповторному шульцівському метафоричному контексту, використанню «термінологічних оксюморонів», різних стилістичних фігур із поєднанням узвичаєної номінативної функції фахових слів з інноваційною для таких лінгвістичних одиниць художньо-естетичною, емоційно-експресивною, символічною чи навіть «декоративною» функціями; наданню спеціальним словам нових значень тощо. Порівняння польського оригіналу «Цинамонових крамниць» з українськомовними перекладами дає змогу зробити такі висновки: а) у термінологічній царині перекладений твір є тотожним оригінальній версії (співпадають майже 80% термінологічних номінацій); б) порушують шульцівську термінологію перекладачі стосовно 20% фахових слів через пропуск спеціальних слів чи добір з можливої кореляційної пари термін ↔ загальновживане слово саме нефахової лексеми тощо. Загалом використання Бруно Шульцом термінологічних слів сприяє посиленню виразності й емоційності шульцівського літературного дискурсу, а також уможливлює створення яскравих, нових, свіжих, оригінальних шульцівських образів.

Посилання

Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок; Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. Дрогобич : Коло, 2008. 160 с.

Бруно Шульц (1892 – 1942): бібліограф. покаж. / уклад. Н. М. Рішаві; редактор С. Ю. Фартушок; рецензенти: В. В. Меньок; Ґ. Юзефчук; відпов. за вип. М. М. Дмитрів; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Бібліотека. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 210 с.

Бруно Шульц і культура Пограниччя: матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Польський Інститут у Києві, Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка; наук. ред. В. Меньок. Дрогобич: Коло, 2007. 396 c.

Бруно Шульц і сучасна теорія культури: матеріали VII Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. Дрогобич: Посвіт, 2018.

Бруно Шульц: тексти і контексти: матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / редакція Віри Меньок; Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2016.

Бруно Шульц як літературний герой – Шульцівські інспірації та інтерпретації. Літературні та наукові нотатки ІV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. Дрогобич: Швидкодрук, 2010. 208 с.

Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: матеріали V Міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка; редакція В. Меньок. Дрогобич: Коло, 2014. 782 с.

Возняк Т. Бруно Шульц. Повернення. Львів: «Ї», 2012. 218 с.

Мартинович Ю. День народження Бруно Шульца. Геній з Дрогобича, який міг би отримати по війні Нобелівську премію. Еспресо. Захід. 12 липня 2021 р. URL: http://surl.li/hbogm.

Маторіна Н. М. Термінологічна лексика у прозових творах Бруно Шульца. Перспективні напрями сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і здобувачів вищої освіти Донбаського державного педагогічного університету, вчителів та учнів закладів загальної середньої освіти, працівників закладів позашкільної освіти (м. Слов’янськ – м. Дніпро, 18–19 травня 2023 р.) / відп. ред.: Н. М. Маторіна, Б. І. Маторін. Слов’янськ – Дніпро: Вид-во Б. І. Маторіна, 2023. Вип. 14. Ч. 2. С. 22–28.

Маторіна Н. Українськомовні переклади шульцівської художньої прози: наукометричний аспект. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Марія Федурко (головний редактор) та ін. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 52. C. 45–52.

Павлішин А. «Нам і далі загрожує вічність». Київ: Дух і Літера, 2021. Вид. 2-ге. 352 с.

Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца: наук. матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, Т-во «Фестиваль Бруно Шульца» у Любліні; за ред. Віри Меньок. Дрогобич: Коло, 2009. 302 с.

Шульц Б. (Верон Марселій). Ундуля / переклад з польської С. Бреславська. Збруч. 15.01.2022. URL: https://zbruc.eu/node/109940.

Шульц Б. Книга листів / укл. Єжи Фіцовський; пер. з пол. А. Павлишин. Київ: Дух і літера, 2002. 360 с.

Шульц Б. Корицеві крамниці / переклад з польської Леся Герасимчука. Харків : Фоліо, 2022. 189 с.: іл. (Зібрання творів).

Шульц Б. Літературно-критичні нариси / опрацювання та передмова Малґожати Кітовської-Лисяк. Пер. з польськ. та післямова Віри Меньок. Київ: Дух і літера, 2012. 176 с.

Шульц Б. Склепи цинамонові = Sklepy cynamonowe: оповідання / іл. Лева Скопа; пер. з польської Лева Скопа та Тетяни Думан. Дрогобич : Коло, 2020. 72 с.

Шульц Б. Цинамонові крамниці [повна збірка] / переклад з польської Іван Гнатюк. Жовтень. [Львів]. 1989. № 2 (532). С. 37–69.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича: оповідання; переклад з польської. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. Вид. четверте. 384 с.

Шульцівські інспірації в літературі: наук. матеріали ІV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. Дрогобич : Коло, 2010. 359 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10