Мотив ініціації в романі В.м. Гюго «Знедолені»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.184-194

Ключові слова:

головний герой, сюжетна лінія, ініціація, перетворення, переродження, роман-епопея

Анотація

Ініціація (від середньовічного лат. initiatus, від лат. іnitium, прикметник від initiare – «починати») – початок, початкова стадія чого-небудь. У первісних суспільствах це обряд, суть якого полягає у переведенні в дорослі вікові групи представників молодшого покоління. Ми ж намагаємося обґрунтувати наявність цього явища в сюжетних лініях героїв художнього твору, відстежуючи процес переходу персонажа від однієї життєвої стадії до іншої, коли герой долає випробування, які допомагають йому усвідомити своє місце у світі та знайти нові знання та навички. У статті йдеться про твір видатного французького письменника-романтика ХІХ століття Віктора Марі Гюго. Предметом аналізу став роман-епопея «Знедолені». В наших попередніх розвідках, що торкалися проблеми ініціації в цьому романі, увагу було зосереджено на характері головного героя – Жані Вальжані [5]. Саме він долає чималі випробування, загартовує свій характер, відбуваються модифікації поглядів, обґрунтування вчинків та спостерігається перехід на новий ступінь розвитку героя. Проте, такий прискіпливий погляд на історію Вальжана дав нам підстави вважати, що в романі подібних упливів зазнали ще декілька персонажів, а саме Козетта, Фантіна, Жавер, які долають життєві негаразди, міняються під впливом життєвих обставин на краще. Якщо Жан Вальжан із відкинутого суспільством чоловіка перетворюється під впливом високоморального єпископа Міріеля на того, хто жертвує собою заради інших, рятує життя кільком героям, обстоює канони справедливості, то його переслідувач, інспектор Жавер, переживає стадію «пробудження», коли усвідомлює благородство душі Вальжана. І для нього Вальжан стає своєрідним «добродієм Міріелем». Такий самий приклад виховання добром є показовим у сюжетних лініях Фантіни та Козетти. Будь-яка ініціація передбачає символічне перетворення, попереднє Я помирає – його позбавляються та народжується нова людина з новими якостями. Процес зміни характерів, поглядів, життєвих позицій, що стають причиною зміни героя/героїв на краще дозволяє розглядати мотив ініціації вищезгаданих персонажів.

Посилання

Білецький О. Віктор Гюго (до п’ятдесятиріччя з дня смерті) / Зібрання праць : У 5 т. Т. 3. Київ : Наукова думка, 1965. 398 с.

Гюго В. Знедолені. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=705 (дата звернення: 11.04.2023).

Гюго Віктор. Знедолені. Скорочений переклад з французької Віктора Шовкуна, вступна стаття Д. С. Наливайко. Харків : Фоліо, 2015. 793 с.

Наливайко Д.С. Віктор Гюго. Життя і творчість. Київ : Дніпро, 1976. 147 с.

Славич Т.Я., Гаврило І.В., Рошко М.М. Мотив ініціації в романі В.М.Гюго «Знедолені». Міжнародна наукова конференція «Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал» (3–4 листопада 2022 року. м. Ченстохова, Республіка Польща). “Baltija Publishing”, 2022. C. 100–104.

(електронну версію збірника тез конференції “Philological sciences and translation studies: European potential” розміщено за посиланням: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/280 )

Mario Vargas Llosa. The temptation of the Impossible: Victor Hugo and “Les Misérables”. Translated by John King. Princeton University Press, 2007. 196 p. URL: https://bit.ly/3KRqfGo (дата звернення: 11.04.2023).

Roche I. Character and meaning in the novels of Victor Hugo. Purdue studies in Romance Literature. Vol. 38. 2007. 242 p. URL: https://bit.ly/3Uos01b (дата звернення: 11.04.2023).

Victor Hugo on Things That Matter. Ed. by Marva A. Barnett. Yale University Press, 2010. 491 p.URL: https://bit.ly/40ZrWr1 (дата звернення: 11.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10