Штучний інтелект на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.211-218

Ключові слова:

штучний інтелект, адаптивність, індивідуальність, Іноземна мова за професійним спрямуванням, студент, заклад вищої освіти

Анотація

Глобальний вплив штучного інтелекту передбачає зміну підходів від реструктуризації суспільного ладу в широкому сенсі і до процесів навчання та управління в освіті у вузькому. Тому не залишається ніякого вибору, окрім того, що прийняти штучний інтелект як необхідність та ефективність покращення освітніх процесів як на аудиторному, так і на системному рівнях. Мета статті – визначити роль та значення використання штучного інтелекту у процесі опанування іноземної мови у закладах вищої освіти на заняттях з Іноземної мови за професійним спрямуванням. Штучний інтелект (ШІ) – це здатність інтелектуальних машин виконувати завдання точно та ефективно. ШІ – це складна суміш інформатики, математики та інших складних наук, що допомагає машинам відтворювати пізнавальні здібності людини. ШІ в освіті передбачає адаптивне, персоналізоване, інтервальне навчання та автоматичне оцінювання. На заняттях з ІМПС ШІ виконує чотири головні функції: незалежне оцінювання досягнень студента, допомога у навчанні, глобальне навчання та індивідуальний підхід. Позитивні сторони ШІ на заняттях ІМПС: адаптація до сильних та слабких сторін студентів, відповідний шаблон підтримки з урахуванням результатів, адаптивне навчання на початковому рівні, запобігання сором’язливості, безперервна практика у зручному режимі. Однак надмірне використання ШІ може спричинити і негативні наслідки: зниження когнітивних здібностей студентів; повну залежність настрою від невдач та успіхів у роботі системи ШІ; втрата реальних зв’язків між учасниками навчального процесу; зниження ролі викладача; погіршення стану здоров’я; втрата персональних даних. Використання штучного інтелекту є невід’ємною частиною навчального процесу. ШІ, як ефективне доповнення на заняттях ІМПС, може збагатити процес вивчення іноземної мови, а також передбачає адаптивність, персоналізованість та задовольняє бажання глобалізованого навчання.

Посилання

Візнюк І. М., Буглай Н. М., Куцак Л. В., Поліщук А. С., Киливник В. В. Використання штучного інтелекту в освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2021. Вип. 59. С. 14–22.

Доценко І. О. Актуальні проблеми упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті. Гірничний вісник : науково-технічний збірник. Кривий Ріг, 2017. Вип. 102. С. 117–120.

Карташова Л., Гуржій А., Сорочан Т. Цифрове навчальне середовище нового покоління: екосистема для суб’єктів освітнього процессу. Сучасні досягнення в науці та освіті. Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 63–66.

Карташова Л., Сорочан Т., Шеремет Т. Штучний інтелект як засіб формування освітнього досвіду майбутнього. 2022. URL : http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/11333/1/SE-2022_Kartashova.pdf.

Мар’єнко М. Коваленко В. (2023). Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. Фізико-математична освіта. 38(1). С. 48–53. URL : https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007.

Піжук О.І. Штучний інтелект як один із ключових драйверів цифрової трансформації економіки. Економіка, управління та адміністрування. 2019, № 3. С. 41–46.

Савченко А. С., Синельніков О. О. Методи та системи штучного інтелекту : Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» К. : НАУ, 2017. 190 с.

Сісяк П. Штучний інтелект – революція, надія чи утопія? 2016. URL : https://www.imena.ua/blog/ai-revolution/.

Силка Т. Б. Застосування штучного інтелекту для підвищення ефективності телекомунікаційних систем. 2020. URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34941/1/Sylka_bakalavr.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ