Міжкультурний підхід у викладанні мов

Автор(и)

  • Iryna Dzhividinska

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.219-224

Ключові слова:

освіта, культура, міжкультурний підхід, викладання мов

Анотація

Міжкультурний підхід у викладанні мов спрямований на розвиток у студентів розуміння та оцінки різних культур, їх здатність ефективно спілкуватися через культурні бар'єри. Цей підхід визнає, що мова та культура тісно пов'язані, і що студенти повинні розвивати не тільки лінгвістичну компетентність, але й міжкультурну компетентність. Міжкультурний підхід у викладанні мов містить низку дій та стратегій. Культурна іммерсія: привчання студентів до автентичних культурних досвідів, таких як відвідування культурних пам'яток, участь у культурних заходах або спілкування з носіями мови. Міжкультурний діалог: сприяння комунікації між студентами з різних культурних середовищ, підтримка взаємодії та обміну думками. Критичне мислення: спонукання студентів до критичного аналізу своїх власних культурних припущень та уявлень, розвитку більш витонченого розуміння інших культур. Багатокультурні матеріали: використання матеріалів, які відображають різноманітність культур та поглядів, таких як література, фільми, музика та мистецтво. Вивчення мови через культуру: використання культурних тем та тематики як основи для вивчення мови, наприклад, вивчення їжі, свят або звичаїв у цільовій мові. В цілому, міжкультурний підхід у викладанні мов має на меті розвиток міжкультурної компетентності студентів, яка передбачає здатність ефективно спілкуватися через культурні бар'єри, цінувати та поважати різні культурні погляди та адаптуватися до різних культурних контекстів. У статті представлена модель освітнього підходу, що поєднує синтезовані знання, мудрість, культуру, інтелект і творчість. З’ясовано тенденцію загальних обговорень проблем сучасних стратегій і програм, їх академічні та практичні аспекти.

Посилання

Berwick R.C., Chomsky N. Why Only Us: Language and Evolution. Cambridge, MA: MIT Press, 2015. viii, 224 p.

Brown D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy / Douglas Brown. – Longman, 2000. – 480 р.

Cakir I. Developing Cultural Awareness in Foreign language teaching: Turkish Online Journal of Distant Education URL: https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde23/pdf/article_12.pdf

Dzividzinska, Iryna. Language learning for creative thinking, cultural and philosophical insight. 8 p. URL: http://www.intellectualarchive.com/files/2538.pdf

Harmer J. How to Teach English. Pearson Longman, Harlow. 2007. 288 p.

Saville-Troike M. Introducing Second Language Acquisition. Cambridge University Press. 2009. 206 p.

Гудкова, Н. М. Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. 2015. Вип. 54. С. 21-23.

Черпак О. Когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови у ВНЗ. URL: http://surl.li/hljfr

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ