Дистанційний контроль рівня засвоєння англомовної юридичної термінології студентами: підходи та методології

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.234-242

Ключові слова:

дистанційна освіта, сучасні методи перевірки знань, профільна англійська мова, юридичні терміни, юриспруденція, сучасна освіта в Україні

Анотація

В статті розкрито сутність підходів та методології дистанційного контролю рівня засвоєння англомовної юридичної термінології студентами. З’ясовано місце юриспруденції в сучасному суспільстві. Проаналізовано феномен «юридичної термінології» та «англомовної юридичної термінології». Вивчено основні ознаки юридичної термінології. Розглянуто класифікацію термінів в юридичній сфері. Доведено важливість знання англомовної юридичної термінології для майбутніх фахівців. З’ясовано процес становлення англомовної юридичної термінології. Описано класифікацію англійських юридичних слів, а саме: прості, складні, похідні та терміни словосполучення. З’ясовано роль викладача в дистанційному навчанні. Розкрито сутність предмету дистанційного навчання та його особливості. Проаналізовано відмінності дистанційного навчання від традиційного. Проаналізовано феномен «контролю рівня знань». З’ясовано основні види контролю: нульовий, поточний та підсумковий. Визначено основні, українську та європейську, системи оцінки знань. Проаналізовано поняття дистанційного контролю знань. Описано основні підходи до дистанційної оцінки знань в юридичній науці. З’ясовано важливість використання контролю рівня засвоєння англомовної юридичної термінології в сучасному дистанційному навчанні. Розглянуто основні методи контролю рівня знань. Описано можливості новітніх освітніх онлайн-платформ в дистанційному навчанні, зокрема при оцінці рівня знань студентів. Розкрито сутність таких онлайн-платформ, як Moodle, Online test pad, Zoom та багато інших. Здійснено аналіз такого методу дистанційного контролю, як онлайн-тестування. Проаналізовано міжнародний онлайн-проект TOLES. Детально розглянуто методи дистанційного оцінювання знань: самостійні завдання, контрольна робота, екзамен, залік, навчальна практика тощо. Доведено важливість знання англомовної юридичної термінології в житті сучасного суспільства.

Посилання

Бабятинська Ю.О., Гусейнова К.С. Структурно-семантичні характеристики юридичної термінології англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2020. № 44. С. 186–189. DOI: 10.32841/2409-1154.2020.44.42 (дата звернення: 16.05.2023)

Види та рівні контролю навчальних досягнень студентів. Чернівецький національний університет. URL: https://www.chnu.edu.ua/navchannia/posluhy-dlia-zdobuttia-osvity/osnovne-pro-navchannia/vydy-ta-rivnikontroliu-navchalnykh-dosiahnen-studentiv/ (дата звернення:16.05.2023)

Критерії оцінювання знань. Державний університет телекомунікацій. URL: https://dut.edu.ua/ua/news-1-562-7468-vazhlivo-kriterii-ocinyuvannyaznan_kafedra-vischoi-matematiki-matematichnogo-modelyuvannya-ta-fiziki (дата звернення: 17.03.2023)

Марченко С. В. Методика перевірки знань студентів. Педагогічні науки: матеріали XIII Міжн. наук.-практ. конф. «Фундаментальні та прикладні науки», м. Суми, 31 жовтня – 7 листопада, 2018 р. / Сумський нац. аграр. ун-т. Суми, 2018. С. 66–68.

Міжнародний іспит TOLES. Legal English training course. URL: https://legalenglish.in.ua/toles/ (дата звернення: 20.05.2023)

Проценко Г. П. Юридична термінологія у професійному спілкуванні. Київ, 2015. 39 с.

Романяк С. М. Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи. Вісник Дніпровського університету ім. А. Нобеля. Серія Педагогіка та психологія. 2015. № 1. С. 171–176.

Тести в Moodle. Особливості налаштувань для проведення підсумкового та екзаменаційного контролю. Центр навчальних та інновпційних технологій. URL: https://ceit.ucu.edu.ua/news/testy-v-moodle/ (дата звернення: 19.05.2023)

Шумило І. І., Карпушина М. Г. Труднощі перекладу юридичних термінів. Молодий вчений. 2017. № 12. С. 275–278.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ