Інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності на заняттях з англійської мови у ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.337-346

Ключові слова:

інтегрований підхід, іноземна мова, мовленнєві навички, візуалізація, студенти, немовний ЗВО

Анотація

У статті проаналізовано зміст та доцільність застосування інтегрованого підходу на заняттях з англійської мови. Використання інтегрованого підходу в навчанні іноземної мови зумовлено тісною взаємодією основних видів мовленнєвої діяльності в реальному спілкуванні, схожістю їхніх функцій і форм. Інтегрований підхід дає можливість об’єднати всі професійно значущі мовленнєві навички в єдине ціле і сприяє успішному навчанню іноземної мови в немовному ЗВО. Описано основні принципи навчання різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма під час практичного застосування інтегрованого підходу з урахуванням їхніх спільних та відмінних характеристик. Зазначено, що практичне тренування студентів у мовленнєвій та комунікативній діяльності через взаємопов’язане формування продуктивних та рецептивних іншомовних навичок, а також паралельне застосування традиційних і дистанційних навчальних засобів сприятиме тому, щоб студенти не лише опанували мову, яку вивчають, але й могли використовувати її у спілкуванні в майбутніх реальних ситуаціях. За інтегрованого підходу кожен вид мовленнєвої діяльності слугує як метою навчання, так і засобом формування інших видів мовленнєвої діяльності. Наголошено на тому, що для ефективного використання інтегрованого підходу до формування мовленнєвих навичок необхідно враховувати особливості покоління, до якого належать студенти. Доведено, що візуалізація є найкоротшим шляхом до мислення сучасного студента, тому використання карт візуальної підтримки є ключем до успіху. Інтеграція аудіювання, читання, говоріння та письма має великий потенціал для оволодіння іноземною мовою за умови реалізації комунікативного підходу. Оскільки у немовних ЗВО навчанню іноземної мови відводиться невелика кількість часу, принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності є оптимальною формою організації навчального процесу.

Посилання

Afnan M. Kumaravadivelu’s Framework as a Basis for Improving English Language Teaching in Saudi Arabia: Opportunities and Challenges. English Language Teaching. 2014. Vol. 7, No. 4. P. 96–110.

Brown H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 2nd edition. Pearson Education, 2000. 480 p.

Jing W. Integrating Skills for Teaching EFL – Activity Design for the Communicative Classroom. Sino-US English Teaching. 2006. Vol. 3, No. 12 (Serial No. 36). P. 1–5.

Oxford R. Integrated skills in the ESL/EFL classroom. ERIC digest. ESL Magazine. 2001. Vol. 6, No. 1 URL : https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456670.pdf.

Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014. 420 p.

Tsehelska М. English Language Instructions for Clip Thinkers. Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University. 2019. Vol. 19. P. 189–196.

Коротаєва І. Особливості інтегрованого та аспектного підходів у навчання іноземної мови у мовному ВНЗ. Науковi записки: Серія: Філологічні науки. Випуск 165. P. 508–513.

Морська Н. О. Інтегрований підхід до викладання іноземної мови. Проблеми лінгвістики науко-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики : збірник наукових праць / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2001. № 419. С. 18–20.

Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми. Іноземні мови. 2016. № 2. С. 3–8.

Ружин К. М. Особливості змісту і функціонування принципів інтегрованого та диференційованого підходів у навчанні іноземної мови. Вісник Запорізького національного університету. 2014. Педагогічні науки. № 1 (22). С. 258–266.

Сова М. О. Концептуальна модель інтегрованого навчання і технологія її впровадження у навчальний процес вищої школи. Біоресурси і природокористування: Науковий журнал. 2009. Т. 1, № 1/2. С. 169–177.

Цимбал С. В., Скрипник Н. С. Аналіз можливостей застосування графічних органайзерів у викладанні іноземної мови. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький: ХНУ, 2022. Випуск 23. С. 44–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ