Єдність і багатокомпонентність семантичної структури: взаємозв’язки, рівні, функціонування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.7-15

Ключові слова:

семантична структура, смисл, семантична ознака, конотація, термін, концепт

Анотація

У пропонованому дослідженні розглянуто семантичну структуру ядра слова-терміна, проаналізовано роль і характерні особливості функціонування складного явища інваріантності семантичного ядра. Виявлено, що одними з основних властивостей структури семантичного ядра є його багатокомпонентність і ієрархічність. Вивчення як експліцитних, так і імпліцитних, інтегральних, категоріальних і диференційних компонентів здійснювалось з урахуванням концептуальних, в тому числі і екстралінгвальних, аспектів виникнення і функціонування полісемічного слова-терміна і позначуваних ним денотатів. До процесу дослідження було залучено синтез діахронного і синхронного аспектів функціонування слова. Семантичним компонентам у структурній ієрархії ознак семантичного ядра притаманна розгалужена структура, яка часто поєднує декілька семантичних комплексів та має концептуальний вимір, із особливою роллю екстралінгвального компоненту. Функціонування семантичного ядра обумовлено як впливом окремих семантичних компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яка розглядається як єдиний семантичний комплекс. Концептуальний вимір дослідження дозволяє спостерігати і аналізувати одну з ключових властивостей семантичного ядра – динамізм, який притаманний як усім рівням інваріантної моделі, так і лексемній структурі слова-терміна. Все це є глибинним підґрунтям потенціалу варіативності взаємозв’язків не тільки між окремими семантичними компонентами, але і між різними рівнями структури семантичного ядра. У процесі дослідження спостерігаємо, що усі виокремлені компоненти і рівні ієрархічної структури семантичного ядра слова-терміна визначають його функціонування у різних видах дискурсу, різних стилях, а також у різних термінологічних фахових семантичних полях, доменах і кластерах. Вивчення феномена інваріантності семантичного ядра, взаємозв’язків семантичних компонентів і рівнів в межах його структури і концептуальної єдності створює можливості для подальшого поглиблення розуміння природи і механізмів багатьох лінгвістичних закономірностей і явищ.

Посилання

Вакуленко М.О. Методологічні засади вивчення наукової термінології. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (2). С. 16–21.

Іващенко В. Л. Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці. Мовознавство. 2013. Вип 1. С. 51–58.

Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). Київ, 2006. 99 с.

Almack E. Bookplates. URL: https://www.gutenberg.org/files/60858/60858-h/60858-h.htm (дата звернення: 22.01.2024).

Antolin M.F. Evolution, Medicine, and the Darwin Family. Evolution: Education and Outreach. 2011. Vol, 4. Iss. 4. P. 613–623.

Bybee J. Language, Usage and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 252 p.

Cheney Sh. The Book-Plates of Musicians and Music-Lovers. The Musical Quarterly. 1917. Vol. 3. No. 3. P. 446–452.

Collins English Dictionary. New York, 2006. URL: https://www.abbyy.com/en-ee/translation_dictionary (дата звернення 20.01.2024).

Condamines A., Rebeyrolle J. Searching for and identifying conceptual relationships via a corpus-based approach to a Terminological Knowledge Base (CTKB). Natural Language Processing. Recent Advances in Computational Terminology. 2001. P. 127–148.

Dürer’s Pirckheimer Portrait. URL: https://www.foldvaribooks.com/pages/books/1060/albrecht-durer/portrait-of-willibald-pirckheimer (дата звернення: 20.01.2024).

Erasmus Hall Bookplate Engraved by Maverick. URL:

https://www.gosenrarebooks.com/book/erasmus-hall-bookplate-engraved-maverick-ca-1780/ (дата звернення: 14.01.2024).

Fillmore C.J. Frame semantics. Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL-1981. 1982. P. 111–137.

Houghton Library's bookplate collection. URL: https://library.harvard.edu/collections/houghton-library-bookplate-collection (дата звернення: 11.01.2024).

Lakoff G., Johnsen M. Metaphors we live by. London, 2003. 256 p.

Langacker R. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York, 2008. 584 p.

Lee B.N. Copper-Engraved Bookplates in Britain. URL: https://www.theheraldrysociety.com/articles/the-renaissance-of-copper-engraved-bookplates-in-britain/ (дата звернення: 22.01.2024).

Library Bookplates. University of Portland. Clark Library. URL: https://sites.up.edu/museum/library-bookplates/ (дата звернення: 11.01.2024).

Martin S. Book keeping: the bookplates that are artworks in their own right. URL: https://www.apollo-magazine.com/simon-martin-collecting-bookplates-ex-libris/ (дата звернення: 14.01.2024).

Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. Psychology of Computer Vision. 1975. P. 211–277.

Oxford Dictionary of English. Oxford, 2010. URL: https://www.abbyy.com/en-ee/translation_dictionary (дата звернення 22.01.2024).

Panofsky E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York, 1972. 263 p.

Rennicks R. The Art of Ownership: Bookplates. URL: https://www.abaa.org/blog/post/art-ownership-bookplates (дата звернення: 14.01.2024).

Teres L.T. How to «judge» a book owner by their bookplate. URL: https://www.museumoflondon.org.uk/discover/how-judge-book-owner-their-bookplate (дата звернення: 22.01.2024).

Wierzbicka A. Two levels of verbal communication, universal and culture-specific. Verbal Communication. 2016. P. 447–481.

Wölfflin H. Principles of Art History. New York, 2012. 253 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06