Семантична координата англійського мережевого сленгу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.24-32

Ключові слова:

англійський мережевий сленг, сленг, соціальні мережі, семантика

Анотація

У статті розглянуто питання семантичної координати англійського мережевого сленгу. Подано кількісні дані щодо розподілу англійського мережевого сленгу за джерелом походження. Доведено, що серед джерел походження англійського мережевого сленгу, обраних нами та проаналізованих лексичних одиниць популярних англомовних мікроблогів соціальної мережі Instagram та YouTube присвячених тренду «мукбанг» в загальному обсязі 135 слів, головним джерелом походження досліджуваних сленгових одиниць є розмовна мова – 87,4%. Визначено, що більшість сленгових одиниць з’являються у повсякденному спілкуванні завдяки трансформації розмовних одиниць та перенесення їх у писемну мову, з метою вживати їх під час онлайн-спілкування. Проаналізовано лексичні одиниці обраних мікроблогів соціальних мереж Instagram, YouTube та виокремлено лексеми, що за своїм значенням об’єднуються у певні лексико-семантичні групи: зображення людей; зображення місць, предметів або інших явищ; оцінка та реакція на ситуацію; виявлення емоцій; кохання, флірт; зображення дій; дозвілля; назви страв та напоїв. Виявлено, що розширення або звуження значення слова є одним з найбільш продуктивних способів утворення сленгу з семантичної точки зору, які використовуються користувачами соціальних мереж (15,5%). Наведено приклади подібного засобу поповнення словникового складу мови, в результаті якого воно набуває розширеного значення в зв’язку з появою у ньому сленгових варіантів. Як от: cringe – здригнутися від огиди. Натомість в контексті мікроблогів мережі Instagram це слово набуває іншого значення «поганий, неякісний контент, який викликає почуття незручності» (Наприклад: «The absolute most cringe moment of the day – Абсолютно найжахливіший момент цього дня»).

Посилання

Бровко К. А. Вплив інтернет-сленгу на розвиток пізнавальної активності студентської молоді до вивчення іноземної мови. Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. 48. Т. 1. С. 229–233. doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-35.

Бровко К. А. Теоретико-практичні засади утворення англійського мережевого сленгу». Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 65, 2023. С. 128–133.

Дзюбіна О. І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook : автореф. дис. … канд. філ. наук: 10.02.04. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. 2016. 21 с.

Павельєва А. К., Сотніченко І.В. Сленг світу моди та модної субкультури в англійській мові: проблема словотвору та перекладу. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2021. № 3 (341), квітень, С. 152–160.

Палагута І. Особливості молодіжного сленгу в англійській мові. Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Ad linguas et culturas per cognitionem (до мов і культур через пізнання): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 14 квітня 2021 р.). Біла Церква: БНАУ, 2021. С. 2–8.

Столярчук О.В. Молодіжний сленг: функціональний, лексикосемантичний та структурний аспекти (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. Одеса, 2015. 21 с.

Alcántara-Pilar, J. M., Del Barrio-García, S., & Porcu, L. A cross-cultural analysis of the effect of language on perceived risk online. Comput. Hum. Behav. 2013, Vol. 29, 596–603. doi: 10.1016/j.chb.2012.10.021.

Liu, S., Bi, X., and He, G. The impact of internet language copy on consumers’ attention and perceptions of the advertisement. Acta Psychol. Sin., 2017, Vol. 49, 1590–1603. doi: 10.3724/SP.J.1041.2017.01590.

Partridge E. Slang To-day and Yesterday. London : William Press, 2007. 484 p

Shixiong Liu, Dan-Yang Gui, Yafei Zuo & Yu Dai Good Slang or Bad Slang? Embedding Internet Slang in Persuasive Advertising Front. Psychol., 07 June 2019. doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01251

Slotta J. Slang and the Semantic Sense of Identity. Texas Linguistics Forum 59: 119–128. Proceedings of the 24th Annual Symposium about Language and Society-Austin (Austin, April 15-16, 2016). Texas. University of Texas, 2016. P. 119–128.

Tomić G. Headedness in contemporary English slang blends. Lexis. 2019. URL: http://journals.openedition.org/ lexis/3862

Zhewei S., Zemel1 R., Yang Xu Semantically Informed Slang Interpretation. Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (July 10-15, 2022). 2022. P. 5213–5231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06