Неологічна лексика англійської мови як невід’ємна складова міжкультурної комунікації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.33-41

Ключові слова:

неологізми, англійська мова, способи творення неологізмів, міжкультурна комунікація, тенденції, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Дане дослідження передбачає аналіз неологічної лексики англійської мови в контексті розвитку міжкультурної комунікації, з метою виявлення нових тенденцій їх творення та сфер поширення. Розглянуто особливості функціонування англійських неологізмів в умов існування сучасного суспільства, якому вкрай важливо створювати нові категорії на позначення раніше невідомих явищ та реалій. Встановлено, що, здебільшого, саме екстралінгвістичні чинники впливають на утворення неологічної лексики. Виокремлено найсучасніші сфери виникнення неологізмів сучасних політичних подій, процесів глобалізації, мобільності, комунікації, комп’ютеризації та інформатизації. Акцентовано увагу на поширенні і розвитку інформаційно-комунікаційних засобів та технологій, Інтернету, соціальних мереж, які є невід’ємною частиною міжкультурного спілкування, а отже і важливим засобом впливу на утворення неологічної лексики. Розглянуто словотворення сучасних лексичних одиниць, які виникли під впливом короновірусного захворювання та пришвидшеного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Виявлено та проаналізовано форми творення англійських неологізмів, серед яких найбільш помітними є афіксальний спосіб, словоскладання, конверсія, скорочення, зустрічаються також графічні скорочення, акроніми та фонологічні способи творення неологізмів. Автори роблять висновок, що саме завдяки невпинному розвитку міжкультурної комунікації розширюються кордони спілкування, а отже і утворення, використання, поширення неологізмів англійської мови, і водночас їхнє запозичення іншими мовами, що спричиняє певні труднощі серед перекладачів, поки нові лексичні одиниці не стають звичними і зрозумілими.

Посилання

Global Language Monitor. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Функціонально-стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.languagemonitor.com/

Merriam-Webster dictionary. We added 690 new words to the dictionary for September 2023. Merriam-Webster.com dictionary. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.merriam-webster.com/wordplay/new-words-in-the-dictionary

Yulia Talalay. English Covid-19 neologisms: ways of word-formation and thematic groups. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2023. Вип. 62, том 2.

ст. 180–183.

Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Київ, 2003. 20 с.

Афоніна І. Ю., Бовт А. Ю. Глобальна Інтернет мережа як джерело змін лексичного складу англійської мови. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Функціонально-стилістичний потенціал романо-германських мов у європейському просторі». 2017. Вип. 1. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». С. 7–18.

Бабелюк O. A., Дідух Л.І. Способи творення неологізмів на позначення явищ COVID-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі. Львівський філологічний часопис, 2020. (7), ст. 5–12. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.1

Гордієнко Н. М. Особливості виникнення лексичних інновацій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 3(2). С. 45–46.: ст. 46.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : ПАІС, 2007. 228 с.

Остафійчук О. Д. Неологізми англійської мови в сучасному суспільстві. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70) № 3 Ч. 1. ст. 156–160.

Ушакова І. О. Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. 3(84). С. 254–265.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06