Білінгвізм і переклад у лінгвістично-перекладацькому аспекті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.83-90

Ключові слова:

білінгвізм, іншомовна підготовка, переклад, лінгвістичний аспект перекладу, перекладацький аспект перекладу, студенти університету

Анотація

У статті зроблено спробу розв’язання проблеми білінгвізму і перекладу у лінгвістично-перекладацькому аспекті. Розглянуто сутність білінгвізму та його класифікації. Приділено увагу класифікації методів і стратегій перекладу в умовах білінгвізму. У роботі здійснені семантико-центричний, лексико-семантичний, морфемний, синтаксичний та лексичний підходи до проблеми білінгвізму і перекладу. В умовах білінгвізму все більшої актуальності набуває порівняння двох мовних систем, зокрема, у світлі порівняльної типології. Саме тому порівняльний метод стає основою дослідження обох мов в умовах білінгвізму. Деякі науковці розрізняють поняття істотного (побутового) і штучного (навчального) білінгвізму. Перший виникає в дитинстві внаслідок знаходження в мовному середовищі. Другий, штучний, білінгвізм – унаслідок вивчення іноземної мови з метою її подальшого використання в самореалізації. Саме для цього твердження нами здійснено структурний, компонентний, автоматичний аналізи. А також – лінгвістичний аналіз перекладацького тексту, як графічного зображення частини дійсності в умовах білінгвізму. Нами використані загальні методи лінгвістичного аналізу: аналіз, синтез; дедукція, індукція; наукові методи: спостереження, опитування та когнітивні методи. Дано аналіз особливостей білінгвів та перекладачів у мовній сфері. Виокремлено труднощі при перекладі білінгвістів. Визначено потенціал білінгвізму як функціонування двох мовних та культурних кодів у свідомості індивіда, зазначено на необхідності переосмислення його значення в навчанні іноземних мов. Викладачі іноземних мов повинні приділяти вагому роль перевіреним методам раціонального використання білінгвізму задля досягнення освітньої мети в конкретній аудиторії та її культурному контексті. Підкреслено вирішальне значення перекладу в процесі розуміння іншої мови.

Посилання

Ansaldo A. I., Ghazi-Saidi L. & Adrover-Roig D. Interference Control In Elderly Bilinguals: Appearances Can Be Misleading. Journal of Cultural and Experimental Neuropsychology. 2015. No. 37 (5), P. 455–470.

Costa A., Hernandez M. & Sebastian-Galles N. Bilingualism aids conflict resolution: Evidence from ANT task. Cognition. 2008. No. 106 (1), P. 59–86.

European Commission. Special Eurobarometer. Europeans and their languages. URL: http://ec.europa.eu/public opinion. (Received: 3.01.2024).

Harris B. The Importance of Natural Translation. Working papers on bilingualism, 1977. 114 p.

Marian V., Spivey M. Bilingual and monolingual processing of competing lexical items. Applied Psycholinguistics. 2003. No. 24 (2), P. 173–193.

Osadcha O. V. The influence of bilingualism on the formation of translation skills. URL: ddpu-filovisnyk.com.ua. (Received: 3.01.2024).

Peretyatko L.G. Bilingualism in conditions of general education. Psychology and personality. 2014. No. 1 (5), P. 86.

Selivanova O. A. Strategies and tactics of the translator in the dialogic model of secondary communication. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2003. P. 8.

Veremienko S. Ya. The concept of bilingualism, its varieties and application in the learning process. URL: www.nbuv.ua (Received: 3.01.2024).

Vlasyuk T. M. Psychological features of the formation of productive bilingualism in translation activities in the conditions of the dialogue of cultures and languages. URL: . (Received: 3.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06