Семантична опозиція «свій ‒ чужий» у категоризації етнічних спільнот у сучасному англомовному комунікативному просторі (на матеріалі трилогії Тома Стоппарда «Берег утопії»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.103-111

Ключові слова:

англомовний комунікативний простір, семантика, прагматика, інтенціональність, ментальність, стереотип, суб'єкт дії

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему міжетнічного спілкування в англомовному комунікативному просторі, а саме способи реалізації опозиції «свій ‒ чужий» та використання мовних засобів для її вираження. У статті проаналізовано стереотипи про росію, при виокремленні маркерів опозиції «свій ‒ чужий» із семантикою протиставлення, відчуження і дистанціювання у спілкуванні. Етнічність у рамках концепту іноземець визначається як уявлення «своїх про своїх» та «своїх про чужих». Автор досліджує функціонування мовних стереотипів міжетнічного спілкування, які займають помітне місце у комунікативно-пізнавальній діяльності особистості. Стереотипи, як правило, ототожнюються з упередженнями; їм приписується функція виключно негативної оцінки. Зокрема, увагу зосереджено на дослідженні комунікативної особистості «свого/чужого» етносу, що має свої особливості актуалізації на різних рівнях і в різних типах комунікації, визначальними серед яких є мотиваційні, когнітивні і функціональні параметри; характеристиці особливостей національної комунікації в процесі міжкультурного обміну, систематизації способів повсякденних комунікацій, направлених на досягнення взаєморозуміння, а також визначенні й систематизації принципів збереження національно-культурного колориту в даному процесі, таких як принцип єдності формальної й динамічної еквівалентності, принципів цілісного сприйняття, умовності, виборчого відношення тощо. Автор досліджує міжкультурну і соціальну взаємодію комунікантів різних етнічних груп, що є проявом комунікативної поведінки в процесі встановлення взаємин, а також уміння адекватно інтерпретувати і приймати національно-культурне різноманіття партнерів по комунікації. Постулюється ідея, що за результатами системного аналізу ціннісних орієнтацій британців можна ідентифікувати ієрархію соціально бажаних якостей як «своєї» британської нації, так і «чужої» етнічної групи. У результаті аналізу виявлено, що у ментальному плані досліджувані стереотипи формуються на основі реально існуючих ознак та таких, які приписуються певному етносу, а успішна міжкультурна і соціальна взаємодія між «своїми» і «чужими» є проявом адекватної комунікативної поведінки в процесі взаєморозуміння й встановлення взаємин між партнерами по спілкуванні.

Посилання

Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія). Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. 495 с.

Бєлова А.Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. №7. К.: Київський нац. ун-т

ім. Тараса Шевченка, 2003. С. 43‒54.

Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов. Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. Вип. 11. 1999. С. 3‒20.

Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Chilton, P., Schaffner, C. Discourse and Politics. In: Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2, ed. by Teun A. van Dijk. London: Thousand Oaks, New Delhi, 1997. 321 p.

Cho, B., Kwon, U., Gentry, J.W., Jun, S. & Kropp, F. Cultural values reflected in theme and execution: a comparative study of US and Korean television commercials. Journal of Advertising, 1999. P. 59–73.

Cocroft, B., Ting-Toomey, S. Facework in the United States. International Journal of Intercultural Relations. 1994. P. 469–506.

Dijk, T.A. van. Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideologies, 2006. P. 115–140.

Fauconnier G. and Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2002. 382 p.

Fillmore Ch. Frame Semantics. In Linguistics in the Morning Calm (ed. by the Linguistic Society of Korea). Seoul: Hanshin, 1982. P. 111–137.

Kramsch C. Cultural Stereotypes. Language and Culture. Oxford : Oxford University Press, 1998. P. 67–69.

Miall, A. The Xenophobe’s Guide to The English. London : Ravette Publishing, 1993. 64 p.

Stoppard T. The Coast of Utopia. A Trilogy: Voyage, Shipwreck, Salvage. New York: Grove Press, 2007. 347 p.

Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. New York, Oxford : Oxford University Press, 1997. 328 p.

Wierzbicka A. Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human interaction. Berlin/NY: Walter de Gruyter, 2003. 502 p.

Wodak Ruth, Meyer Michael. Methods for Critical Discourse Analysis. London : Sage Publications, 2009. 216 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06