Практична термінологія з огляду на практику перекладу текстів економічного змісту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.181-195

Ключові слова:

теоретична термінологія, практична термінологія, практика перекладу, лексикографія, терміновживання, мова оригіналу, цільова мова, перекладний словник, тлумачний словник, фахова лексика

Анотація

Стаття націлена на оглядовий аналіз практики англо-українського перекладу наукової літератури економічного змісту. Розкрито роль практики перекладу у термінологічному збагаченні мов. Автори дослідження зосереджуються на тих питаннях, на які слід відповідати виконавцям наукового перекладу: яку саме літературу слід і можна перекладати; як добитися максимальної функціональної цінності цільового тексту; зберігати чи трансформувати стилістичні особливості англійського оригіналу тощо. З-поміж багатьох актуальних проблем практики перекладу автори статті особливо виділяють термінологічний аспект перекладу, мотивуючи це тим, що саме коректний переклад ключової лексики сприяє правильному розумінню інформаційного повідомлення і формулює його функціональну та стилістичну вартість. Акцентується увага на тому, що поряд із термінологічними одиницями перекладачам слід враховувати й численні термінологічні еквіваленти, які нерідко насичують англомовний оригінал такого роду літератури. Оскільки наявні лексикографічні ресурси України кінця минулого століття були недостатніми, щоб задовольнити термінологічні запити виконавців наукових перекладів, склалися всі передумови для «термінологічного вибуху» в українській термінографії, а також для поділу термінології на традиційну теоретичну та практичну, тісно поєднану із практикою перекладу. В результаті аналізу похибок і серйозніших перекладацьких помилок у чинних англо-українських перекладах, а також враховуючи критичні зауваги відомих вітчизняних перекладознавців та термінологів, автори дійшли висновку, що попри функціонування в Україні окремих перекладацьких осередків, в нашій країні досі відсутній єдиний координаційний центр наукових перекладів, який міг би не лише критикувати, а й підтримати, порадити, проконсультувати перекладачів, а з іншого боку – систематизувати корпус нових термінологічних надходжень, опублікувати й популяризувати добірки практичних ідей щодо перекладу фахових текстів у перекладознавчих журналах, методичних рекомендаціях, зошитах-порадниках тощо.

Посилання

Анатоль Вовк : довідкове видання / ред. Б. Рицар, М. Комова. Львів : Ліга-Прес, 2002. 64 с.

Гулькевич С. Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. 2002. № 453. С. 141–145.

Денисенко С. Лексикографія та міжмовні зв’язки в Україні на початку ХХІ ст. : нові лексикографічні твори. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінологіїї. 2002. № 453. С. 130–133.

Зацний Ю. А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття . Запоріжжя : Тандем-У, 1997. 396 с.

Калашник В., Черпак М. Еволюція впливу російської та англійської мов на розвиток української науково-технічної термінології в умовах глобалізації економіки й інтернаціоналізації науки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. Львів : 2000. № 402. С. 131–132.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця : Нова книга, 2001. Ч. 2. 303 с.

Кияк Т. Р. Загальні особливості науково-технічного перекладу. Філологічні студії. Луцьк. 2004. № 1(25). С. 156–159.

Кияк Т. Р. Термінологія і науково-технічний переклад. Дискурс іноземномовної комунікації / за ред. К. Кусько]. Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту

ім. Івана Франка, 2001. С. 306–315.

Комова М. В. Українська термінографія (1948–2002) : бібліограф. покажчик. Львів : Ліга-Прес, 2003. 112 с. (Термінографічна серія).

Лещук Т. В царині мовного інтелекту (на основі німецько-українських лексичних порівнянь). Львів : Просвіта, 1996. 211 с.

Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія – історія і сьогодення. Львів : Кальварія, 1999. 110 с.

Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). Київ : Логос, 2006. 99 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06