Роль метафори у формуванні медійного комунікативного простору в умовах пандемії COVID-19 (на матеріалі National Geographic)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.219-234

Ключові слова:

метафора, туристична реклама, Барселона, туристична дестинація, National Geographic, пандемія, Covid-19

Анотація

Метафора, як мовний інструмент, відіграє ключову роль у формуванні медійного комунікативного простору, особливо в умовах пандемії COVID-19. Роль метафори у публіцистичному тексті виявляється в її здатності перетворювати складну інформацію в доступну та емоційно зрозумілу форму. У медійному контексті метафори можуть також впливати на формування громадської думки та уявлень. Використання метафор у медійних матеріалах National Geographic є ключовим аспектом у формуванні сприйняття та усвідомлення глобального характеру пандемії. Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що в умовах пандемії складно забезпечити ефективну комунікацію наукової інформації, і метафори відіграють роль посередника між складними науковими фактами та розумінням широкої громадськості. National Geographic, як провідний медійний ресурс, демонструє, що використання метафор у пандемійному контексті не лише поліпшує якість комунікації, але й сприяє формуванню єдиного суспільного відгуку. Це робить дану тему важливою для досліджень, оскільки вона не лише описує певний аспект медійного простору, але й розглядає його вплив на формування громадської думки та дійсної поведінки в умовах глобальної кризи. Вивчення ролі метафори у формуванні медійного комунікативного простору в умовах пандемії COVID-19 на матеріалі National Geographic дозволяють зробити ряд важливих спостережень. Перш за все, стає очевидним, що використання метафор у медійних матеріалах є необхідним елементом, спрямованим на підвищення доступності та ефективності комунікації в умовах пандемії. National Geographic вдало поєднує науковий підхід та метафоричну мову для передачі складних понять, роблячи інформацію зрозумілою для широкої аудиторії. Другою ключовою думкою є те, що метафори, використані в контексті пандемії, не тільки допомагають пояснити наукові факти, але і створюють емоційне зв'язок з аудиторією. National Geographic застосовує метафори, які викликають емпатію та відповідальність, сприяючи формуванню спільного відчуття солідарності у боротьбі з пандемією. Крім того, важливо відзначити, що використання метафор у медійних матеріалах такого рівня як National Geographic, є ефективним засобом впливу на громадську думку. Метафори допомагають визначити пріоритети та спрямовують увагу аудиторії на ключові питання, стимулюючи обговорення та активну участь громадськості.

Посилання

Ануфрієва Н. Структурно-семантична специфіка газетних заголовків. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. № 38, том 3, С. 7–9.

Овсієнко А.С. Метафора в масмедійному дискурсі. Соціум. Документ. Комунікація. Збірник наукових статей. Серія «Філологічні науки». Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2018. Вип. № 6. С. 58–73.

Одинецька Л. В. Роль метафори в засобах масової комунікації. Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. 2017. С. 44–48. URL:https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13506/Odynetska%20L..PDF?sequence=1&isAllowed=y

Романюха М. В. Основні функції метафори в економічному медіа дискурсі. Мова і засоби масової комунікації. 2013 URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2566.

Шепель Ю.А. Когнітивний напрямок у лінгвістиці або місце метафори в теорії когніції. Метафора та її семіотичний ктонтекст. Матеріали науково практичного семінару. Дніпро. 2017. С. 14–18. URL: https://er.dduvs.in.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/521/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Davies S. A family city guide to Barcelona. 2023 URL: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/family-city-guide-to-barcelona

Holbrook B. Everything to Know About Barcelona. 2018URL: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/fast-facts-117

Kliger I. Barcelona goes from overtourism to no tourism. 2020 URL: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/coronavirus-barcelona-goes-from-overtourism-to-no-tourism

Number of tourists in commercial accommodation establishments in Barcelona, Spain from 2018 to 2022, by type URL: https://www.statista.com/statistics/772271/tourists-in-barcelona-spain-by-kind-from-accommodation

Tired of Barcelona’s crowds? Take a wild break. 2020 URL: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/trade-barcelona-crowds-for-catalonia-only-national-park

Underhill H. A food guide to Barcelona, from historic markets to atmospheric vermouth bars. 2023 URL: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/barcelona-food-guide-markets-vermouth-bars

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06