Характерні ознаки постмодернізму у поезії Сергія Жадана

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.246-254

Ключові слова:

постмодернізм, структурно-семантичний аналіз, іронія, культурна тенденція, художній світ, соціокультурне відображення

Анотація

Представлена наукова стаття присвячена ретельному аналізу та вивченню характерних ознак постмодернізму в поезії видатного українського поета Сергія Жадана. Мета роботи полягає в комплексному розкритті творчого методу Сергія Жадана, ідентифікації його основних тематичних та стилістичних особливостей, а також визначенні його внеску у розвиток української поезії в контексті постмодерністських тенденцій. Проведений аналіз охоплює різноманітні аспекти творчості Сергія Жадана, починаючи від мовної експериментальності та закінчуючи розмежуванням жанрових кордонів. Здійснено вивчення впливу постмодерністських концепцій на поезію Сергія Жадана, враховуючи його індивідуальний підхід до обробки актуальних тем сучасності, а також його майстерність у використанні іронії, парадоксу та інших постмодерністських прийомів. Зосереджуючись на мовній гнучкості поезії Сергія Жадана, автор статті простежує, як поет експериментує з різними стилями та темами, створюючи митця, який вирізняється власним художнім світом. Вивчення структурно-семантичних аспектів творчості Сергія Жадана поглиблює розуміння, яким чином він не лише адаптує постмодерністські тенденції, але і трансформує їх, надаючи унікальний поетичний вимір його творам. Розглядаючи роль поета у внесенні новаторських ідей у літературний дискурс, автор статті розкриває, як творчість Сергія Жадана впливає на розвиток постмодерністської поезії в українському контексті, розгортаючи нові ідеї та враження у літературному середовищі. Важливим компонентом аналізу є висвітлення того, як поезія Сергія Жадана вражає сучасне соціокультурне середовище, реагуючи на виклики та зміни в суспільстві. Стаття завершується висновками, що підкреслюють значущість творчого внеску поета у розвиток української літератури та його визначальну роль у сучасній поетичній парадигмі.

Посилання

Гундорова Т. Карнавальний постмодерн. Зб. Наукових праць: Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005. С. 32–37.

Дегтярьова І. О. Стилістичний потенціал української постмодерністської прози: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Київ, 2009. 280 с.

Дегтярьова І. Стилістичний синтаксис української постмодерної прози. Українська мова. 2009. № 3. С. 27–38.

Демченко А. В. Міфопоетична танатологія у ліриці Сергія Жадана. WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICН. Slavica Wratislaviensia CLXVIIІ. Wrocław 2019. S. 165–172.

Жадан С. Життя Марії. Чернівці: Meridian Czernowitz, 2015. 184 с.

Жадан С. Тамплієри. Поезії. Чернівці: Книги-ХХІ; Meridian Czernowitz, 2016. 120 с.

Кононенко В. І. Метаморфози сполучуваності в українських модерних поетичних текстах. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa, 2014. S. 75–86.

Кононенко В. І. Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана. Українознавчі студії. 2018. № 19. С. 17–31.

Логвиненко Ю. Молода поезія 90-х рр. ХХ століття: проблеми художнього світобачення: автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.01.01. Харків, 2008. 15 с.

Паршак К. Д., Калиновська Я. Б. Семантико-функційні характеристики концептуальної метафори в мові творів поетів-постмодерністів. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка: Літературознавство, мовознавство, фольклористика. Київ: Київський університет. 2021 № 1 (29). C. 24–26.

Плетенецька Ю. М. Мовні образи, метафори та їх відтворення у перекладах поезії Сергія Жадана англійською мовою. Закарпатські філологічні студії. 2022. № 26 (1). С. 217–221.

Хоменко Г. В. Українська постмодерна література: світоглядно-стильові домінанти (вивчення у класах гуманітарного профілю старшої школи). Український педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 118–125.

Шаф О. В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті «Маскулінної безпритульності». Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). 2012. № 14. С. 91–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06