Зіставлення жіночих образів в «Східній» та «Західній» літературах: виховання і освіта (С.-М.-М. Каземі і Д.-Ґ. Лоуренс)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.299-309

Ключові слова:

жінка, права, модернізм, Д. Ґ. Лоуренс, Згублена дівчина, М. М. Каземі, Жахливий Тегеран

Анотація

Статтю присвячено дослідженню головних жіночих образів романів, які належать кардинально різним культурам – «західній» та «східній» в аспектах жіночого виховання та здобуття освіти. Ми виокремлюємо один із скандальних романів англійського письменника-модерніста Девіда Ґерберта Лоуренса (1885–1930 рр.) «Згублена дівчина» (1920 р.) та перського письменника Сейєда Мортаза Мошфека Каземі (1904–1978) «Жахливий Тегеран» (1922 р.). Метою статті є не лише дослідження розкриття жіночого образу межі 19–20 ст. з точки зору британської та іранської літератур, але і їхнього порівняння. У ході роботи було використано комплексний аналіз, з залученням концептів культурно-історичного і порівняльно-історичного методів, а також звернення до теоретичних робіт, що були створені на засадах феміністичної критики. Обидві героїні зображені письменниками по-новому; вони не бояться кинути виклик патріархальному устрою життя і намагаються відійти від стереотипів, які міцно засіли у свідомості людей ще з давніх часів. У характерах головних героїнь виокремлено стрімке бажання до змін і кожна з них по-своєму розкривається в «жіночому» та «фемінному» концептах. Порівняння обраних жіночих образів дає підставу для ствердження, що культура Європи та Сходу є кардинально різними і навряд чи колись будуть ідентичними. Героїня Д. Ґ. Лоуренса Альвіна заперечує визнання жінки як «Іншої», вона воліє вийти з влади чоловіка і його контролю, в той час коли героїня М. М. Каземі Меїн-ханум підтверджує скрутне становище жінок, бо знаходиться в середині конфлікту саме через приналежність до жіночого гендеру. Митці зображують соціально сконструйовану проблему – жінка намагається побудувати власне життя, у той час, коли соціум категорично заперечує її бажання. На думку спільноти, єдине що має робити жінка – це обмежуватись категоріями «дружина», «мати», «домогосподиня». Таким чином, письменники розкривають ментальність людей обох культур, які не бажають сприймати жінку вільною особистістю.

Посилання

Абдур-Рахман аш-Шиха. Жінка під покровом ісламу. / Перекл. з перс. Мухаммад аль-Гарбі. 63 с.

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. / Перекл. з англ. О. Погинайко. Київ : Смолскип, 2008. 360 с.

Гупаловська В. Ґендерні детермінанти суб’єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз. Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. No 4. С. 208–223.

Криворучко С.К. Екофемінізм як інструментарій для інтерпретації літературних творів (Д.-Ґ. Лоуренс «Згублена дівчина»). Література в деталях: культурологічний аспект. Всеукраїнська наукова конференція (ХХІ Філологічні читання пам'яті Н. С. Шрейдер): Матеріали / Упорядник Т. Є. Пічугіна. Дніпро : Тріменс ЛТД, 2024. С. 47–51.

Криворучко С. К. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів: монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. … с.

Криворучко С. К. Творчість Сімони де Бовуар у контексті літературного екзистенціалізму середини ХХ століття: дисертац. на здобуття наук. ступ. доктора філ. наук. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2013. 474 с.

Місце та роль жінки в традиціях мусульманського суспільства. / Феміністична майстерня. 2017. URL: https://femwork.org/blog/2-mistse-ta-rol-zhinki-v-traditsiyah-musulmanskogo-suspilstva/

Перша леді Ірану вважає навчання та роботу “формою насильства над жінками”. / Iran International. 2023. URL: https://zmina.info/news/persha-ledi-iranu-vvazhaye-navchannya-ta-robotu-formoyu-nasylstva-nad-zhinkamy/

Рогожа А. О. Жіноча освіта в мусульманській спільноті на прикладі роману М. М. Каземі «Жахливий Тегеран». Література в деталях: культурологічний аспект. Всеукраїнська наукова конференція (ХХІ Філологічні читання пам'яті Н. С. Шрейдер): Матеріали / Упорядник Т. Є. Пічугіна. Дніпро : Тріменс ЛТД, 2024. С. 92–95.

Шевчук Н. Жінка від античності до сучасності. URL: https://news.informer.od.ua/zhinka_u_riznyh_epohah

Ejupi, V., Siljanovska, L., Iseni, A. David Herbert Lawrence an Icon of Modernism. European Scientific Journal, ESJ, 10(11). 2014. P. 111–123. DOI: https://doi.org/10.19044/esj.2014.v10n11p%p

Kryvoruchko, S. Biographical fiction: love / patience in Oksana Zabuzhko's novel “Field Studies in sphere Ukrainian Sex”. AvtobiografiЯ. University of Padua. 2022. № 11. Р. 293–310. DOI: https://doi.org/10.25430/2281-6992/v11-014

Kryvoruchko S. The Phenomenon of Power: Irvine Welsh Filth. Astraea, 4(1). Kharkiv, 2023. P. 48–65. DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2023.4.1.03

Кryvoruchko S. Ukrainian Identity of Vasyl Stus: the Concept of “Freedom” in the Movie “Prohibited”. Balkanistic Forum. 2024 (1). Issue No. 33/1. Р. 221–239. URL: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069

Lawrence, D. H. The Lost Girl. Middletown : DE, 2021. 394 p.

Rohozha A. Female elements: the image of Alvina Houghton in D. H. Lawrence The Lost Girl. Astraea, 3(2). Kharkiv, 2022. P. 41–53. DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2022.3.2.03 مرتضی مشفق کاظمی، یادکاریک ت شب .تھران مخوف .ناشر اثار ریاپر ارزش .تھران . 17. ۱۳۴۰.۲۹۰

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06