Особливості використання сучасних інформаційно-цифрових технологій для інтегрованого навчання мови іноземців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.363-376

Ключові слова:

діджиталізація, інтегроване навчання, цифрові технології, науковий стиль мовлення, навчальна платформа

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей використання сучасних інформаційно-цифрових технологій для інтегрованого навчання мови іноземців. Дається визначення поняття «діджиталізація» освітнього процесу, яке сприяє розвитку пізнавального інтересу іноземних студентів у їхній навчально-професійній діяльності. Висвітлюються теоретичні аспекти використання інформаційних технологій в освіті, змішаного інтегрованого навчання. Розглядаються особливості використання цифрових технологій при вивченні курсу «Науковий стиль мовлення» болгарськими студентами другого курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Проаналізовано поняття «інтегроване навчання мови», яке передбачає застосування різних методик навчання, викладання та навчання певної фахової дисципліни українською мовою з інтеграцією у цифрове комунікаційне середовище на оптимальній навчальній платформі. Розкрито переваги онлайн платформи Microsoft Teams, яка надає доступ до хмарного сховища, зі збереженням проєктів та документів, а також використання блокноту класу OneNote для надання завдань самостійної та колективної роботи. У статті аналізується концептуальна модель інтегрованого навчання на платформі Microsoft Teams, яка базується на інформаційних технологіях сучасності. Зазначається, що Центром підготовки іноземних громадян ЗДМФУ розроблена модель інтегрованого навчання іноземців, яка орієнтована на активну модернізацію освітнього процесу, підвищення його якості за допомогою цифрових технологій. Досліджується використання новітніх інформаційно-компʼютерних технологій, зокрема платформ Kahoot, Learning Apps,сервісу Canva, програми Forms у Microsoft Teams. Застосування різноманітних цифрових технологій на заняттях з наукового стилю мовлення допомагає іноземцям оволодіти термінологічною лексикою, граматично-синтаксичними конструкціями, мовленнєвими моделями та комунікативними вміннями, необхідними для навчально-професійного спілкування з профільних дисциплін.

Посилання

Бербенюк І. Діджиталізація освіти – компетенції ХХІ століття. URL: https://vseosvita.ua/library/embed/01006n5f-7a71.docx.html.

Васецька Л. Українська мова як іноземна. Функціональна граматика : посібник для студентів – іноземних громадян закладів вищої освіти охорони здоров’я / Л. І. Васецька, О. В. Сидоренко, Т. М. Алексєєнко. – 2-е вид., доповн. і переробл. Запоріжжя : ЗДМФУ, 2024. 207 с.

Васецька Л., Манаева Г., Чорна Ю., Гайдук Л. Українська мова як іноземна. Науковий стиль мовлення : у 2-ч. Ч. 2 : практикум для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Запоріжжя : ЗДМУ, 2023. 129 с.

Василькович Г., Руснак О. Нові підходи формування комунікативної компетенції під час викладання української мови як іноземної. URL: http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/10/part_1/4.pdf.

Гончарова І. Діджиталізація освітнього процесу. URL: https://vseosvita.ua/library/statta-didzitalizacia-osvitnogo-procesu-342063.html.

Дзюба М. Мережні технології активізації самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної у ЗВО. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38672/Osvita%20maibutnoho_kontseptsii_metody_pidkhody.pdf?sequence=1.

Долгопол О. Можливості використання онлайн сервісу LearningApps на практичних заняттях з мовної підготовки для іноземних студентів. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/875/1/UYAPFTSP_2021-66-67.pdf.

Маковєй О., Маковєй Р. Стратегії використання моделі змішаного навчання у викладанні іноземної мови в немовних ЗВО. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/21-2_2020.pdf.

Марчук Н. Діджиталізація навчального процесу у закладах вищої освіти. URL: https://uasymp.promonograph.org/index.php/sua/issue/view/sua21-02/sua21-02.

Петренко Л. Цифрова компетентність майбутнього викладача закладу педагогічної вищої освіти у науковій педагогічній літературі. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0a2a3ac0-31f3-4d9f-828d-e8fab940d9bc/content.

Потюк І. Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати. URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3330.

Саєнко Н., Голуб Т., Лавриш Ю., Лукʼяненко В., Литовченко І. Інтеграція цифрових технологій в освітній процес: виклики та перспективи. URL: https://ela.kpi.ua/items/98c79efa-88e1-4349-8e0f-a7adccc83b36.

Сіняєва О., Крекот М., Завгородній О., Сичова Т., Сичов А., Синяєва О. Особливості використання інформаційних технологій в освіті. URL:https://www.researchgate.net/publication/374204776_OSOBLIVOSTI_VIKORISTANNA_INFORMACIJNIH_TEHNOLOGIJ_V_OSVITI.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ