Використання штучного інтелекту в процесі розробки комунікативних завдань з іноземної мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.377-385

Ключові слова:

штучний інтелект, навчання, іноземна мова, комунікативні завдання, СhatGPT, комунікативний симулятор

Анотація

Стаття є дослідженням в якому аналізуються особливості використання штучного інтелекту в процесі розробки комунікативних завдань з іноземної мови. У сучасному світі спостерігається тенденція до глобалізації та все більшого застосування англійської мови як мови міжнародного спілкування. Це призводить до зростаючої потреби в фахівцях, які можуть вільно спілкуватися іноземною мовою. Цей факт вказує на те, що розвиток освіти, зокрема вивчення іноземних мов, повинно відповідати таким вимогам до сучасних занять, як, ефективність методики викладання та креативність, які можуть бути задоволені за допомогою програм штучного інтелекту. Сьогодні найбільш поширеним інструментом, який використовують педагоги для навчання іноземної мови, що використовує можливості штучного інтелекту, є ряд чат-ботів з генеративним штучним інтелектом: Copilot від корпорації Microsoft (розроблений спільно з OpenAI) та Gemini від Google DeepMind, ChatGPT від компанії OpenAI. Однак найбільш популярним для навчання іноземної мови став ChatGPT. Іноземний мовний простір, який можна створити за допомогою СhatGPT у поєднанні з розширенням Google Chrome «Talk to me!» має важливе значення для ефективного засвоєння мови, особливо щодо швидкості встановлення асоціативних мовних зв’язків. Оскільки в комунікативному оточенні найбільш ефективно мовні навички набуваються під час спонтанної комунікації, ніж через свідоме вивчання лексики та граматики. В рамках практичних занять можна запропонувати комунікативні завдання, що сприяють розвитку вміння аргументувати власну думку: «Заплановане інтерв’ю», «За і проти», «Я переконаю тебе», «Ситуативне спілкування», «Не скажи «ні»», «Спонтанність дії». Відповіді чат-бота в ролі комунікативного симулятора проявляються як вичерпні, творчі, з достатнім рівнем лексичної наповненості та граматичної точності. Це сприяє формуванню автоматизму мовних дій і реакцій, розвитку відчуття мови та інтуїтивного оволодіння мовленням, що в свою чергу приводить до підвищення зацікавленості учнів в опануванні іншомовними навичками і вміннями.

Посилання

Акоп’янц Н. М. Використання CHATGPT в процесі вивчення англійської мови: переваги та можливості. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2023. № 1. С. 69–72.

Брутман А., Наумчук Т. Штучний інтелект на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2023. № 1 (23). С. 211–219.

Качур І. І. Штучний інтелект: новий рівень у вивченні іноземних мов. Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 р.). Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 71–74.

Лобачова І. М. Комунікативні вправи в удосконаленні іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). С. 231–234.

Піжук О. І. Штучний інтелект як один із ключових драйверів цифрової трансформації економіки. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3. С. 41–46.

Цинова М. В., Коблік В. В., Кравець Г. Б. Трансформація методів навчання та викладання англійської мови в університетському освітньому процесі: роль штучного інтелекту, аналіз впливу та перспективи. Вісник науки та освіти. 2023. № 12 (18). С. 864–877.

Четверик В. К. Можливості ресурсів зі штучним інтелектом (artificial intelligence) у навчанні англійської мови. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2024 року). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2024. С. 269–274.

Четверик В. К. Роль цифрових технологій у самостійному вивченні іноземної мови: переваги та недоліки. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 2023. Вип. 13. С. 419–424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ