Ключові аспекти взаємодії викладача та студента на заняттях з англійської мови професійного спрямування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.386-398

Ключові слова:

взаємодія, іноземна мова за професійним спрямуванням, викладач, студент, комунікативні навички, навчальне середовище

Анотація

У статті досліджено важливість взаємодії між викладачем та студентом на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах. Зазначається, що ця взаємодія не лише формує мовні навички, але й сприяє розвитку професійних комунікативних вмінь, необхідних для успішної кар'єри. Поряд з передачею знань вона втілює в собі й створення навчального середовища, що стимулює активну участь студентів та поглиблює їхнє розуміння англійської мови як інструменту комунікації та культурного взаєморозуміння. Підкреслено важливість адаптації методів та змісту навчання до потреб сучасного світу, який активно змінюється, та постійного удосконалення процесу взаємодії викладача і студента. Мета статті полягає у вивченні та аналізі різних аспектів цієї взаємодії з метою виявлення ключових факторів та запропонування рекомендацій для покращення процесу навчання. Дослідження використовує комплексний підхід, включаючи аналіз наукової літератури, спостереження навчального процесу та педагогічний досвід авторів. Ефективна комунікація між викладачем і студентом визначається як важливий елемент успішного навчання, що базується на принципах суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Крім того, робота вказує на важливість ролі викладача у стимулюванні емоційно-ціннісного ставлення студентів до навчання мови та відзначає необхідність практичної спрямованості навчання для ефективного опанування мовних навичок. Виокремлено та розкрито форми взаємодії викладача і студентів з точки зору форм та функцій з урахуванням ролей та цілей, які вони виконують у навчальному процесі. Робота також розглядає роль викладача в кожній формі взаємодії та наголошує на важливості його активної підтримки та організації навчального процесу для досягнення максимальної ефективності. Крім того, доведено важливість створення сприятливого навчального середовища для досягнення продуктивної взаємодії на заняттях з іноземної мови.

Посилання

Білецька І.О. Особливості навчання студентів мовленнєвої взаємодії на заняттях англійської мови. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: 120 Педагогіка. 2006. № 6. С. 117–120.

Гончар О.В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект): монографія. Харків: ХНАДУ, 2011. 424 с.

Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2010. 200 с.

Полікарпова Ю.О. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні. Народна освіта. 2017. Випуск № 2. С. 60–65.

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ