Використання Інтернет-ресурсів у навчанні студентів IT-спеціальностей навичкам аудіювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.491-499

Ключові слова:

Інтернет, аудіювання, англійська мова, освіта, іншомовне середовище

Анотація

В останні роки все частіше порушують питання використання нових інформаційних технологій у ЗВО. Це не тільки нові технічні засоби, а й нові форми і методи навчання, новий підхід до процесу викладання. Основною метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури студентів ІТ спеціальностей, навчання практичному володінню іноземною мовою. Ці фактори свідчать про необхідність активного використання Інтернет-ресурсів у сфері освіти. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес посідає все більш важливе місце у викладанні не лише природничо-математичних, а й гуманітарних дисциплін. Завдання вчителя – створити умови для практичного опанування мови кожним студентом, підібрати такі методи навчання, які б дали змогу кожному здобувачу освіти проявити свою активність і творчість. Сьогодні серед інтернет-ресурсів можна знайти будь-який теоретичний матеріал, присвячений вивченню англійської мови, а також скористатися електронними версіями друкованих видань, онлайн-словниками та електронними перекладачами, прослухати аудіо матеріали та переглянути відео в необмеженій кількості на різноманітних сайтах. Така доступність матеріалу, а також багатий асортимент допомагають зробити процес вивчення англійської мови максимально цікавим і захоплюючим. Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземних мов є одним із важливих проблемних питань сучасної методики. Це пов’язано насамперед із здійсненням масового навчання одному з основних видів мовленнєвої діяльності – аудіюванню. Термін «аудіювання» означає розуміння іншомовного мовлення. Недооцінка навичок аудіювання може мати вкрай негативний вплив на мовну підготовку студентів ІТ спеціальностей. Вивчення цього виду мовленнєвої діяльності в методиці недостатньо глибоке, а термін «аудіювання» вживається в методичній літературі порівняно недавно. Загалом аудіювання як дія, що є частиною усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якій усній комунікації, підпорядкованій суспільним чи особистим потребам. Без оволодіння цим видом діяльності неможливо вивчити мову та користуватися іноземною мовою на тому рівні, яка необхідний на сучасному етапі розвитку суспільства.

Посилання

Бобак М. І., Кушик М. Л., Прокоп І. А. Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при вивченні англійської мови. Медична освіта. 2011. № 4. С. 84–86.

Грицик Н. В. Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. № 124. 2015. С. 24–26.

Кардашова Н. В. Англомовний подкаст як засіб формування компетентності в аудіюванні студентів мовних спеціальностей. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 24. 2015. С. 176–185.

Кострубіна О. В. Аудіотекст та етапи роботи з ним у процесі розвитку аудитивних умінь і навичок студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти: зб. наук. праць. Вип. 11. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. С. 170–175.

Тарнапольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти: навч. посібник. Київ: Фірма «ІНК ОС», 2006. 248 с.

Федорова О. А. Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення у процесі навчання української мови. Дис. на здобуття наук. ст. к. пед. н. за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)». Івано-Франківськ, 2016. 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ