Використання автентичних матеріалів для вдосконалення навичок граматики студентів: педагогічний підхід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.509-518

Ключові слова:

автентичні матеріали, граматичні навички, професійний розвиток, дослідження дії, студентоцентроване навчання, навчання на основі запитів

Анотація

У статті досліджується ефективність використання автентичних матеріалів у викладанні мови для вдосконалення навичок граматики студентів. Педагогічний підхід, який обговорений у роботі, пропагує інтеграцію реальних матеріалів, таких як газети, реклама, пісні та відео, у контексти вивчення мови. Завдяки використанню автентичних матеріалів викладачі прагнуть створити цікаві та значущі навчальні досвіди, які відображають природне використання мови в реальних життєвих ситуаціях. У доробку висвітлено кілька переваг використання автентичних матеріалів у навчанні граматики. По-перше, автентичні матеріали надають здобувачам освіти можливість ознайомитися з різноманітними мовними структурами, словниковим запасом та лінгвістичними особливостями, що зустрічаються у повсякденному спілкуванні. Це знайомство сприяє глибшому розумінню граматичних правил і сприяє засвоєнню мови в контексті. Крім того, у статті обговорюються практичні стратегії ефективного впровадження автентичних матеріалів у класі. Ці стратегії включають вибір матеріалів, що відповідають інтересам та рівням володіння мовою учнів, розробку завдань, які підтримують вивчення граматики через реальні контексти, та інтеграцію технологій для доступу та обробки автентичних ресурсів. Педагогічний підхід, описаний у статті, наголошує на важливості збалансованості автентичності та потреб студентів та навчальних цілей. У той час як автентичні матеріали пропонують багатий лінгвістичний внесок, викладачі повинні належним чином планувати діяльність, щоб допомогти здобувачам освіти зрозуміти та застосувати граматичні конструкції. Крім того, у дослідженні підкреслюється роль керівництва викладача та зворотного зв’язку в сприянні значущому досвіду вивчення мови за допомогою автентичних матеріалів. На завершення стаття виступає за використання автентичних матеріалів як цінного інструменту для вдосконалення граматичних навичок студентів у контексті вивчення мови. Використовуючи автентичні матеріали та ефективні педагогічні стратегії, викладачі можуть створювати привабливі та відповідні навчальні програми, які дають змогу здобувачам освіти розвивати навички граматики, одночасно отримуючи знання про мову та культуру. За допомогою використання автентичних матеріалів та впровадження ефективних педагогічних стратегій викладачі можуть створити цікаві та актуальні навчальні досвіди, що надають студентам можливість розвивати навички граматики та отримувати уявлення про мову та культуру.

Посилання

Celce-Murcia M., Larsen-Freeman D., Williams H. The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher's Course. New Jersey: Heinle ELT, 1999. 854 p.

Ellis R. Language Learning and Teaching: Principles and Practices. Oxford: Oxford University Press, 2006. 423 p.

Ellis R. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 2008. 824 p.

Freeman D., Anderson M. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2011. 106 p.

Harmer J. The practice of English language teaching. Longman: Pearson Education Limited, 2019. 448 p.

Larsen-Freeman D. Research on language development: What we can learn from variation in the language-learning environment. Language Teaching. 2018. No. 51(2). P. 147-171.

Lightbown P. M., Spada N. How Languages Are Learned. Oxford Handbooks for Language Teachers, Kindle Edition, 2013. 427 p.

Nation I. S. P. Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 624 p.

Nunan D. Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 222 p.

Srivener J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: Macmillan Education, 2011. 416 p.

Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 410 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ