Особливості перекладу усного політичного дискурсу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.78-86

Ключові слова:

політично зумовлені значення, лінгвістичні і культурні розбіжності, спонукальна риторика, імпліцитна інформація, політична термінологія, компетентність та вміння перекладача

Анотація

Переклад усного політичного дискурсу є складним та багатогранним процесом, який вимагає глибокого розуміння соціополітичного контексту та його труднощів. Пропонована стаття досліджує особливості перекладу усного політичного дискурсу, розкриваючи проблеми, з якими часто стикаються перекладачі. Залучаючи різні лінгвістичні методи, дослідження спрямоване на порівняльний аналіз текстів першоджерела та цільової мови для виявлення спільних та відмінних ознак у передачі політично зумовлених значень. Крім того, стаття підкреслює значущість ролі перекладача у подоланні мовних та культурних розбіжностей. Перший виступає посередником між мовцями та слухачами і сприяє їхній ефективній взаємодії. Проведений комплексний аналіз оригінального тексту та тексту перекладу доводить, що політичний дискурс передбачає широке використання спонукальної риторики, емотивної лексики та стилістичних засобів. Політичні діячі часто використовують політичну мову та дискурс для формування громадської думки, виклику емоційних реакцій та ефективної передачі своїх повідомлень. Результати проведеного дослідження показують, що політична мова часто містить непрямі значення, виражаючи інформацію імпліцитно. Отже, компетентність та вміння перекладача розкривати приховану інформацію та правдиво її передавати у мові перекладу стають вирішальними. Крім того, дослідження підкреслює значну роль політичної термінології, яка часто містить негативні конотації, у формуванні світогляду аудиторії. Стилістичні засоби, зокрема гіпербола, іронія та насмішка, часто застосовуються у політичному дискурсі для підсилення образності та риторичного впливу. Тому, перекладачам слід враховувати ширший контекст, політичну атмосферу та конкретні події, щоб точно відчути приховані підтексти та наслідки політичних тверджень.

Посилання

Balogun S., Murana M. O. Language in Political Discourse: A Pragmatic Study of Presupposition and Politeness in the Inaugural Speech of President Donald Trump. Bulletin of Advanced English Studies. 2018. Vol. 1, no. 1. P. 64–76.

Bánhegyi M. Translation and Political Discourse. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. 2014. Vol. 6, Issue 2. P. 139–158.

Fabian M., Bartosh O., Shandor F., Volynets V., Kochmar D., Negrivoda O., Stoika O. Using The Anthology Of Learning Foreign Languages, In Ukraine In Symbiosis With Modern Information Technologies Of Teaching. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL. 21, No 4, 2021. P. 241- 248.

Kadrić M., Rennert S., Schäffner C. Diplomatic and Political Interpreting Explained. London – New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2022. 191 p.

Pöchhacker F. Introducing Interpreting Studies. London – New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2004. 252 p.

Rozenfeld J. The Concept of a New Nation or the New Concept of a Nation. English Studies in Albania. 2018. Vol. 1. P. 57–70.

Xiong B. A Study on Strategies in Chinese-English Political Translation and Interpretation. Proceedings of the 2022 4th International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022). 2023. P. 218–225.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10