Лексико-семантичні засоби емоційного забарвлення німецькомовних текстів на воєнну тематику

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.161-170

Ключові слова:

емоційне забарвлення, комунікативна функція, модальність, підкреслення, узагальнення

Анотація

Це спроба виокремити та класифікувати основні принципи та підходи щодо способів емоційної оцінки та забарвлення. Виділені та проаналізовані три рівня імплементації авторської оцінки текстів – лексичний, граматичний, синтаксичний. Проаналізовані всі три. Лексичний реалізується за рахунок семантичного значущих слів – прикметників, іменників, дієслівних лексем. Другий рівень – це граматичний. Полягає у взаємодії різних частин мови, перехід однієї частини мови в інший, використання слів у переносному значенні, залучення в письмові тексти часток, вигуків та їх еквівалентів, фразеологізмів та фразеологічних зворотів. Третій рівень – синтаксичний – проявляється у вживанні в мові сталих синтаксичних конструкції, безособових речень, різної кількості простих та складних речень, відповідно різної кількості складно-сурядних та складно-підрядих речень, інфінітивних зворотів, поширених атрибутивів, а також за допомогою використання пунктуації і розділових знаків у різних текстах по-різному. Зроблені висновки, що всі вказані елементи є інструментами реалізації пропагандистської кампанії у широкому сенсі, або вони передають приватну точку зору самого неупередженого автора, тому що автор перш за все людина та не може у своєму творі чи публікації не підсвітити свою власну думку на тему написаного матеріалу. Газетні тексти – найкраще поле реалізації всіх вказаних засобів та способів передачі емоційної точки зору автора, що і доведено прикладами. Проведене дослідження та зроблена класифікація дають можливість прикладного застосування вказаних засобів з метою планування та проведення заходів проти пропагандистського впливу та вмілому використанню вказаних елементів у створенні власної пропагандистської компанії.

Посилання

Садлівська О.І. Роль оцінки у створенні тональності композиційно-мовленнєвої форми «статичний опис» у науково-популярному тексті. URL: http://studentam.net.ua/content/view/8881/97/ (дата обращения: 19.03.2023)

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови. Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 2002. 351 с.

Дімітрова А.П., Ходикіна І.В. Філологічні студії : зб. наук. ст. студентів /[гол. ред. С. О. Філоненко]. Бердянськ (Запоріжжя) : БДПУ, 2023. Вип. ХVІ.. C. 46–53.

Приходько А.Б., Ходикіна І.В. Філологічні студії : зб. наук. ст.студентів / [гол. ред. С. О. Філоненко]. Бердянськ (Запоріжжя): БДПУ, 2023. Вип. ХVІ, C. 41–46.

Харченко К.Ю. Синтаксичні особливості газетних статей німецькою мовою на тему сучасної війни. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2023 року в дистанційному режимі, УДУ ім. Драгоманова, Київ, 30 березня 2023 р.

Ходикіна І.В. Роль та місце часток в німецькій мові на прикладах текстів про війну. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 89. URL: http://www.novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology.

Aktuelle Situation an Tag 340. Süddeutsche Zeitung. URL: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukraine-wo-die-frontaktuell-verlaeuft-e898286/?reduced=true

Prantls Blick Putin packen! Aber wie? URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/putin-kriegsverbrechen-prantls-blick-1.5741156?reduced=true

Heusgen für Lieferung von Kampfjets an die Ukraine. Sueddeutsche Zeitung. URL: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukrainewo-die-front-aktuell-verlaeuft-e898286/?reduced=true

Nadja Lissok EU-Streitkräfte sollen 30 000 ukrainische Soldaten ausbilden. URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-eu-ausbildungsoldaten-russische-offensive-gefechte-1.5739316

Aktuelle Situation an Tag 343. Sueddeutsche Zeitung. URL: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukraine-wo-die-frontaktuell-verlaeuft-e898286/?reduced=true

Rogozin berichtete auf Telegram Berliner Morgenpost. URL: https://www.morgenpost.de/politik/article237527701/killerroboter-kampfroboter-ukrainekrieg-russland-putin-militaer.html

Ukraine: Universität in Charkiw von russischer Rakete getroffen. Berliner Morgenpost. URL: https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article237551975/Krieg-gegen-die-Ukraine-So-ist-die-Lage.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10