Вивчення іноземної мови у рамках процесу діджиталізації освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.347-355

Ключові слова:

вивчення іноземної мови, діджиталізація, індивідуалізація навчання, освітнє середовище, цифрова дидактика, цифрові педагогічні технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу процесу діджиталізації освіти на систему вивчення іноземних мов в академічному навчальному середовищі. Авторами проведено теоретичний аналіз поняття «діджиталізація» та компонентів цифрової дидактики, що включає інтерактивність навчального процесу, індивідуалізацію навчання, впровадження мультимедійних матеріалів, електронних підручників та онлайн-платформ для оптимізації ефективності навчального процесу та активної участі всіх його учасників. У статті висвітлюється широкий спектр інструментів, які надають можливість використовувати переваги впровадження цифрових технологій у навчальний простір. Проводиться аналіз використання цифрових педагогічних технологій для покращення мотиваційного компоненту навчання та якості засвоєння навчального матеріалу, а також цифрових технологій освітнього значення, інструментів та ресурсів розвитку критичного мислення та комунікативної компетенції студентів під час вивчення іноземної мови шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє здобути навички критично оцінювати та використовувати інформацію з різних інтернет-ресурсів, а також ефективно співпрацювати в цифровому середовищі. Результати дослідження підтверджують здобуток проведених досліджень і прикладів практики використання цифрових технологій в освітньому просторі, зокрема переваги та недоліки їх впровадження. Звертається увага на виклики, які пов'язані з використанням цифрових технологій у навчанні іноземних мов, такі як доступ до технічних засобів та інтернет-ресурсів, якість доступного контенту та потреба поглиблення цифрової грамотності та компетентності всіх учасників освітнього процесу. Дослідження стверджує що, процес діджиталізації сучасної освіти створює багато переваг для студентів, сприяє їх мотивації та персоналізації навчального простору.

Посилання

Жерновникова О. А. Діджиталізація в освіті. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 88–90.

Матвієнко О., Цивін М. Цифровізація: освітній контекст. Вісник Книжкової палати. 2020. № 11. С. 28–35.

Міщенко О., Кузнєцова М., Андрійчик О. Розвиток освіти в умовах діджиталізації. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 11. С. 194–202. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-11(11)-194-202.

Прокопенко А. Сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України в умовах діджиталізації освіти. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 7. С. 270–281. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-7(7)-270-281.

Сачанюк-Кавецька Н. В., Маятіна Н. В., Новак О. М. Цифрова педагогіка у контексті підвищення якості освітніх послуг. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ, 2021. Вип. 80. Т. 2. С. 131–135.

Сліпухіна І. А., Поліхун Н. І., Чернецький І. С. Педагогіка ХХІ століття: формування цифрової дидактики. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2018. Вип. LXXXIII, Т. 1. С. 231–237.

Сухонос В. В., Гаруст Ю.В., Шевцов Я.А. Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна перспектива впровадження. Правові горизонти. 2019. Вип. 19 (32). С. 79–86.

Bahodir Q. Digitization Of Education At The Present Stage Of Modern Development Of Information Society. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2021. 3(05), 95–103.

Basilotta-Gómez-Pablos, V., Matarranz, M., Casado-Aranda, LA. et al. Teachers’ digital competencies in higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2022. 19 (8). URL: https://rdcu.be/dcqZo (дата зверення 17.05.2023).

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/digitalize?q=digitalization (дата зверення 04.05.2023).

Macmillan dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/ dictionary/british/digitization?q=digitalization (дата зверення 05.05.2023).

Moore R., Vitale D., Stawinoga N. The Digital Divide and Educational Equity: A Look at Students with Very Limited Access to Electronic Devices at Home. Insights in Education and Work. 2018. 11 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED593163.pdf (дата зверення 01.05.2023).

Oxford Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearners dictionaries.com/definition/english/digitalization (дата зверення 04.05.2023).

Vrana J., Singh R. Digitization, Digitalization, and Digital Transformation. In Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0. 2021. P. 1–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ