Проблема відбору текстів для професійно-орієнтованого читання при навчанні іноземної мови та її роль у формуванні професійно-орієнтованої компетентності студентів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.23.356-365

Ключові слова:

професійно-спрямоване читання, види читання, автентичний текст, передтекстові вправи, післятекстові вправи, професійна діяльність, немовна спеціальність

Анотація

У статті проаналізовано необхідність професійно-спрямованого читання та важливість врахування специфіки професії при навчанні іноземної мови майбутніх спеціалістів. Розглянуто проблеми та недоліки мовної підготовки студентів немовних спеціальностей. Визначено роль читання фахових текстів у подоланні цих недоліків та у формуванні професійно-спрямованої компетенції студентів. Встановлено основні критерії відбору текстового матеріалу для професійно-спрямованого читання. Розглянуто основні види роботи з фаховими текстами на заняттях з іноземної мови на немовних спеціальностях. Наводяться стислі характеристики видів читання фахових текстів та роботи з ними, рекомендації щодо типів вправ, складених на їх основі. Проаналізовано роль передтекстових та післятекстових вправ для роботи з оригінальними науковими текстами за фахом у формуванні навичок не лише читання, а й іншомовної комунікації для студентів немовних спеціальностей. Доведено важливість використання автентичних текстів та наближення навчальних умов до реальних професійних ситуацій. Закцентовано необхідність навичок професійно-спрямованого читання в сучасних умовах розвитку міжнародного ринку праці. Досліджено проблему та критерії відбору текстового матеріалу для навчання професійно-спрямованому читанню іноземною мовою та його роль у формуванні професійно-спрямованої компетенції студентів. Визначено роль не лише професійно-спрямованого читання, а й виконання вправ та завдань, складених на його основі. Представлено різні форми викладення та критерії відбору змісту навчання читанню фахової літератури. Доведено, що професійно-спрямовані тексти є одним з першочергових джерел формування лексичного запасу майбутніх спеціалістів. Закцентовано увагу на тому, що доцільним є проведення словникових диктантів, що включають в себе термінологію попередніх тем і доведення її до автоматизму. Проаналізовано, що наближення навчальних умов до реальних професійних ситуацій набуває все більш особливого та важливого значення. Представлено, що велике значення при роботі з професійно-спрямованими текстами надається анотуванню та реферуванню. Виокремлено той факт, що читання фахових текстів стає першочерговою основою для подальших навичок усного висловлювання.

Посилання

Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ. Київ : ІНКОС, 2005. 315 с.

Волкова В. В. Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Луганськ, 2000. 22 с.

Голод Р. Б., Цебрук І. Ф., Кучірка Н. Р. Англійська мова для студентів-медиків : підручник. Івано-Франківськ, 2009. 640 с.

Коломінський Н. Л. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності. Наука і освіта. 2004. № 3. С. 14–16.

Тітова В. В. Комплексне навчання іншомовленнєвої діяльності на базі проектної методики та модульно-рейтингової системи у вищому технічному навчальному закладі. Іноземні мови. 2000. № 1. С. 38–41.

Clark H. H., Clark E. V. Psychology and Language. Brace Jovanovich Publishers, 1977. 335 p.

Gilmour M., Marshal S. Lexical knowledge and reading in Papua New Guinea. English for Specific Purposes. Vol.12 (2), 1993. P. 145–157.

Haines S. Projects for the EPL classroom: Resource materials for teachers. Walton-on-Thames Surrey : Nelson, 1989. 108 p.

Ziahosseiny S. M. The effect of content and formal schemata on reading and comprehension. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University. Vol. 18 (1), 2002. P. 10–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ